Ülkər Yaşar qızı Allahverdiyeva
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
müəllim

LÜĞƏT EHTİYATININ ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ ATALAR
 SÖZLƏRİNİN YERİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Xarici dillərin tədrisində lüğət bazasını inkişaf etdirmək çox vacibdir. Bədii mətnlər ingilis dilinin öyrənilməsində, xüsusilə ünsiyyət bacarıqlarının artırılmasında, mədəni şüurun artırılmasında və tələbələr arasında motivasiyanın yaradılmasında mühüm rol oynayır. Aparılan tədqiqatlar orijinal materialların istifadə olunduğu EFL siniflərində ədəbi mətnlərdən istifadənin potensial üstünlüklərini göstərir. Bu tədqiqatlar geniş şəkildə göstərir ki, bədii mətn dil bacarıqlarını artırmağa kömək edə bilər və linqvistik bilikləri genişləndirə bilər. Bu tədqiqatın məqsədi atalar sözlərinin lüğətin tədrisində nümunə mətn kimi istifadə imkanlarını göstərməkdir. Dil tədrisində hər bir xalqın mədəni kimliyini əks etdirən atalar sözləri uzun müddət istifadə olunur. Bu araşdırmada atalar sözlərinin dil tədrisindəki yeri və əhəmiyyəti izah edilmişdir. Bütün fikirlər güclü arqumentlərlə əsaslandırılmışdır. 
Açar sözlər: lüğət, söz ehtiyyatı, atalar sözü, xalq yaradıcılığı , dil, kontekst 

Ulker Yashar Allahverdiyeva

The place and importance of proverbs in the enrichment of vocabulary
Abstract
Developing vocabulary database is very important in teaching foreign languages. Literary texts play an important role in learning English language, especially enhancing communication competence, raising cultural awareness, and generating motivation among students. Research studies have shown the potential advantages of using literary texts in the EFL classrooms, which promote authentic materials. It broadly indicates that literary text can help to increase language skills, and extends linguistic knowledge. The aim of this study is to show the usability of the proverbs as sample text in teaching vocabulary. The proverbs reflecting the cultural identity of any nation is used in the language teaching for a long time. In this study has been explained the place and importance of proverbs in language teaching. All thoughts have been substantiated through strong arguments.
Key words: vocabulary, word stock, proverb, folklore, language, context

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [129,87 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 41
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]