Şamil Asil oğlu Əhmədov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
magistrant

ERMƏNİ İŞĞALI NƏTİCƏSİNDƏ EMAL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
 YARANMIŞ İTKİLƏRİN İQTİSADİ MAHİYYƏTİ
Xülasə
Ərazilərimizin işğalı nəticəsində emal müəssisələrindəki itkilərdən söz açmazdan əvvəl, itkilərin ümumi təsnifatını aparmaq məqsədəuyğundur.
İtkilər əməliyyata töhfə verməyən hər hansı bir hərəkətdir - gözləmə, yarımfabrikat hissələrin yığılması, yenidən yükləmə, materialın bir əldən digərinə keçirilməsi və s. 
İki növ əməliyyat var: əlavə dəyər yaradan və əlavə dəyər yaratmayan əməliyyatlar. Sonuncu itkilər hesab edilə bilər - bu, hissələrin anbarına getməsi, çatdırılan hissələrin və birləşmələrin qablaşdırılması, avadanlıqların qurulmasıdır. Lakin işi təkmilləşdirmədən onları tamamilə istisna etmək olmaz. Dəyər artıran əməliyyatlar əslində forma və ya keyfiyyətini dəyişdirərək materialları dəyişdirir. Bu transformativ hərəkətlər işlənir. Bu hərəkətlər xammalı hissələrə və ya məhsullara çevirir və hissələrin yığılması, xammalın döyülməsi, polad lövhələrin ştamplanması, qaynaq, istilik müalicəsi və ya gövdənin rənglənməsi kimi yollarla dəyər əlavə edir. Əlavə dəyər nə qədər çox olarsa, əməliyyat səmərəliliyi bir o qədər yüksək olar.
Açar sözlər: audit, mühasibat, uçot, vergi, emal müəssisələri

Shamil Asil Ahmadov

The economic significance of losses in processing enterprises
 as a result of the armenian occupation
Abstract
Before talking about the losses in processing enterprises as a result of the occupation of our territories, it is expedient to conduct a general classification of losses.
Losses are any actions that do not contribute to the operation - waiting, assembly of semi-finished parts, reloading, transfer of material from one hand to another, etc.
There are two types of transactions: value-added and non-value-added. The latter losses can be considered - this is the going to the warehouse of parts, packaging of delivered parts and assemblies, installation of equipment. However, they cannot be completely ruled out without improving the work. Value-added operations actually change materials by changing shape or quality. These transformative actions are processed. These actions convert raw materials into parts or products and add value in ways such as assembling parts, forging raw materials, stamping steel plates, welding, heat treatment, or body painting. The higher the added value, the higher the operational efficiency.
Keywords: audit, accounting, bookkeeping, tax, processing enterprises

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [132,51 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 32
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]