Elcan Fikrət oğlu Qurbanov
Milli Aviasiya Akademiyası
magistrant

DƏYİŞƏN CƏRƏYAN ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ REAKTİV GÜC KOMPENSASİYALI
 ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMİNİN ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI
Xülasə
Dəyişən cərəyan şəbəkələrində reaktiv güc kompensasiyası elektrik təchizatı sisteminin enerji səmərəliliyini artırmağa imkan verir ki, bu da dəmir yolu hissəsinin çıxıntı və daşıma qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxarır. Dartı yarımstansiyasında reaktiv güc şaquli kompensasiya cihazının keçid mərhələsinin seçilməsi dartıcının yükünün simmetrikləşdirilməsi zərurəti ilə müəyyən edilir. Reaktiv güc şaquli kompensasiya qurğularını dartı yarımstansiyasında faza geri qalma mərhələsinə daxil etmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, RGK-nın quraşdırılması zamanı dartı güc təchizatı şəbəkəsinin kontakt şəbəkəsində gərginlik artımı 29 kV-a bərabər maksimum icazə verilən qiymətdən çox olmamalıdır. Müqavimət seçimi halında digər yarımstansiyalardan olan yüklərin minimal qiymətini nəzərə almaq zəruridir.
Açar sözlər: kontakt şəbəkəsi, dartı elektrik təchizatı sistemi, reaktiv güc kompensasiyası, dartı şəbəkəsi, şaquli kompensasiya, reaktiv gücün şaquli kompensasiyası
 
Eljan Fikret Gurbanov

Improving the energy efficiency of reactive power compensated
 power supply systems in alternating current networks
Abstract
Reactive power compensation in alternating current networks allows to increase the energy efficiency of the power supply system, which leads to an increase in the protrusion and carrying capacity of the railway section. The selection of the transition phase of the reactive power vertical compensation device at the traction substation is determined by the need to symmetrize the traction load. It is recommended that reactive power vertical compensation devices be included in the phase lag phase at the traction substation. It should be noted that during the installation of the RGK, the voltage increase in the contact network of the traction power supply network should not exceed the maximum allowable value of 29 kV. In the case of resistance selection, it is necessary to take into account the minimum cost of cargo from other substations.
Key words: contact network, traction power supply system, reactive power compensation, traction network, vertical compensation, vertical reactive power compensation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [137,99 Kb] (yüklənib: 8)


Baxış: 45
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]