Taleh Qədim oğlu Quliyev
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
magistrant

AZƏRBAYCANIN ŞƏHƏR VƏ KƏND YERLƏRİNDƏ İNFLYASİYA MEYLLƏRİNİN TƏHLİLİ
Xülasə
İnflyasiya bir ölkə üçün ən vacib iqtisadi göstəricilərdən biridir. İstehlakçı xərcləri modellərinə əsaslanan inflyasiyanın başa düşülməsi fenomenin daha yaxşı konseptuallaşdırılmasına və arzuolunmaz inkişaflara, daha dəqiq desək, istehlak bazarlarında artan qiymət səviyyələrinə qarşı təkmilləşdirilmiş siyasət reaksiyalarına imkan verir. Hazırkı işçi sənəddə Azərbaycan timsalında (2011-ci ildən bəri) inkişafdan sonrakı dövrü qiymətləndirmək üçün Laspeyres qiymət indeksinin köməyi ilə İstehlak Qiymətləri İndeksinə əsaslanan inflyasiya göstəricisi hazırlanır.
Açar  sözlər: İnflyasiya, Makroiqtisadi məlumatlar, İstehlak Qiymətləri İndeksi, Neft gəlirləri

Taleh Gadim Guliyev

Anaysis of inflation trends in urban and rural parts of Azerbaijan
Abstract
Inflation is one of the most important economic indicators for a country. Understanding inflation based on the consumer spending patterns allows for better conceptualization of the phenomenon and improved policy responses for the unwanted developments, more precisely, increased price levels in consumer markets. The current working paper develops Consumer Price Index-based inflation indicator via the help of the Laspeyres price index in the case of Azerbaijan to evaluate the post-booming period (which is since 2011). Moreover, the significant results of correlation analysis between the Paasche Price Index and oil prices, oil revenue, and real effective exchange rate (REER) demonstrate initial signals about the urban and rural inflation dynamics and trends in the case of oil-rich Azerbaijan.
Key words: Inflation, Macroeconomic Data, Consumer Price Index, Oil revenue

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,96 Mb] (yüklənib: 6)Baxış: 57
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]