DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/11-15

Arzu Babayeva

Gəncə Dövlət Universiteti

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNDƏ İQTİSADİ MƏTNLƏRLƏ İŞLƏMƏYİN METODLARI


Xülasə

Məqalə xarici dil dərslərində iqtisadi mətnlərlə işləməyin metodlarından bəhs edir. Qeyd edilir ki, elmin və innovativ texnologiyaların müasir inkişafı, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması universitet məzunlarının peşə bacarıq və səriştələrinin inkişafına yeni bir yanaşma müəyyənləşdirir. Akademik biliklərin praktikada uğurla həyata keçirilməsi üçün tələbələr xarici dillərdə işgüzar və mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnməyə ehtiyac duyurlar. Bu halda bir və ya bir neçə xarici dil bilmək uğurlu bir karyeranın başlanğıcı ola bilər. 

Bu gün universitetlərdə xarici dildə  oxunu öyrətmək üçün müxtəlif üsullar və texnikalar mövcuddur. Hər bir metod və texnikanın özünün xarakterik xüsusiyyətləri var. Bu məqalədə xarici dil dərslərində iqtisadi mətnlərlə işləməyin metodları nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: peşəkar yönümlük, tərcümə texnologiyaları, autentik iqtisadi mətnlər, interaktiv təlim, tədrisə kommunikativ yanaşma


Arzu Babayeva

Ganja State University

Ph.D in Pedagogy

[email protected]


Methods of working with economic texts in foreign language classes


Abstract

The article deals with the methods used in foreign language teaching in non-language universities. It is noted that the modern development of science and innovative technologies, the globalization of the world economy determines a new approach to the development of professional skills and competencies of university graduates. In order to successfully implement academic knowledge in practice, students need to acquire business and intercultural communication skills in foreign languages.  In this case, knowing one or more foreign languages can be the beginning of a successful career.

Today, there are various methods and techniques for teaching reading in a foreign language in universities. Each method and technique has its own characteristics. This article reviews the methods of working with economic texts in foreign language classes.

Keywords: professional orientation, technologies of translation, authentic economic texts, interactive training, communicative approach to teaching

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [266,62 Kb] (yüklənib: 12)

Baxış: 144
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]