DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/28-31

Nigar Babayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

      kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8954-7210

Xədicə Qayıbova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 magistrant

[email protected]

UOT  372.8:50


İON RABİTƏSİNİN TƏDRİSİ ZAMANI STEAM TƏHSİL METODUNUN TƏTBİQİ


Xülasə

Məqalədə müasir dövr təhsilinin texnologiya ilə bağlılığından, STEAM dərs metodunun ümüumtəhsil məktəblərində tətbiqinin şagird səriştələrinin artırılmasında rolundan, XXI əsrin təhsilində vacib sayılan layihə əsaslı, öyrənmə əsaslı təhsildən danışılır. Müəlliflər kimyanın tədrisi zamanı STEAM əsaslı öyrənməni daha dərindən anlayıb tətbiq etmək üçün 7E modeli əsasında hazırlanmış “İon rabitəsi” mövzusunda dərs nümunəsinə diqqəti cəlb edərək yeni təlim üsullarının təhsildə rolunu əsaslandırır.

Açar sözlər: layihə əsaslı öyrənmə, STEAM dərsləri, ion texnologiyası, mikrobit və tinkerkartlar, bacarıq


Nigar Babayeva

Azerbaijan State Pedagogical University

 Doctor of Philosophy in Chemistry

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8954-7210

Khadija Gayibova

Azerbaijan State Pedagogical University

master student

[email protected]

UOT  372.8:50


Application of the STEAM educational method during

the teaching of Ion communication


Abstract

The article talks about the connection of modern education with technology, the role of the application of the STEAM teaching method in general education schools in increasing student competences, project-based, learning-based education, which is considered important in the education of the XXI century. The author justifies the role of new teaching methods in education by drawing attention to the example of a lesson on "Ion communication" developed on the basis of the 7E model in order to understand and apply STEAM-based learning in the teaching of chemistry.

Keyvords: project based learning, STEAM lessons, ion technology, microbit and tinkerkarts, skillMƏQALƏNİ YÜKLƏ [261,21 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 25
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]