DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/32-37

      Sevda Novruzəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


KOMMUNİKASİYA VƏ GÖZƏL ƏXLAQ


Xülasə

Çağdaş dövrümüz üçün prioritet olan gözəl əxlaqın tədqiqinə həsr olunan bu məqalənin giriş və üç başlığı var. 

Giriş bölümündə gözəl əxlaq sahiblərinin xeyirsevər, sadə, səbrli, eyib örtən, mülayim, nəzakətli, motivasiya edici, əfv edici, nikbin, üzügülər, şükürlü, namuslu və xoşbəxt olmaları əsaslandırılır. 

“Filosof və yazarlar gözəl əxlaq haqda” başlığında dünyaca tanınan filosof və yazarların məna dolu sitatları gündəmə çıxarılır, kimsənin elmi rəyindən istifadə etməyən məqalə müəllifi onlara şərh və açıqlamalar yazır.

“Gözəl əxlaq və islam” başlığında gözəl əxlaq anlayışı islam prizmasından araşıdırılır, Qurani-Kərimdən ayələr, Peyğəmbər və həzrət Əlidən kəlamlar, məqalə müəllifinin şəxsi izahları təqdim olunur. 

“Gözəl əxlaq və atalar sözləri” başlığında gözəl əxlaqa dair 28 Azərbaycan atalar sözü yer alır. Onların hər biri gözəl əxlaqın ayrı-ayrı müstəvidən anlaşılmasına xidmət edir. 

Məqalədə mövzunun aktuallığına üç baxışdan aydınlıq gətirilir, ədəbiyyat siyahısında türkcə və rusca olmaqla son altı ayda qeydiyyata alınan 22 internet resursu sadalanır. 

Açar sözlər: kommunikasiya, gözəl əxlaq, filosof, yazar, insan davranışı, islam, atalar sözləri


Sevda Novruzaliyeva

Azerbaijan Medical University

Ph.D in Philology

[email protected]


Communication and good morals


Abstract

This article, devoted to the study of good morals, which is a priority for our modern times, has an introduction and three headings.

In the introduction, it is argued that people of good character should be kind, simple, patient, forgiving, gentle, polite, motivating, forgiving, optimistic, grateful, honest and happy.

In the title "Philosophers and writers about good morals", meaningful quotes of world-famous philosophers and writers are brought to the agenda, and the author of the article, who does not use anyone's scientific opinion, writes comments and explanations on them.

In the title "Good morals and Islam", the concept of good morals is investigated from the perspective of Islam, verses from the Holy Quran, sayings of the Prophet and Hazrat Ali, personal explanations of the author of the article are presented.

The title "Good morals and proverbs" contains 28 Azerbaijani proverbs about good manners. Each of them serves to understand good morals from a different level.

The article clarifies the relevance of the topic from three points of view, the literature list lists 22 Internet resources registered in the last six months, including Turkish and Russian.

Keywords: communication, good morals, philosopher, writer, human behavior, Islam, proverbs


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [282,34 Kb] (yüklənib: 2)Baxış: 46
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]