DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/59-63

Xatirə Məmmədova

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected]


BEYNƏLXALQ TURİZM KONSEPSİYASI VƏ ONUN NÖVLƏRİ


Xülasə

Beynəlxalq turizm, istirahət, iş və ya hər hansı digər fəaliyyət məqsədi ilə bir ölkədən digərinə səyahət təcrübəsinə aiddir. Beynəlxalq turizm bir çox ölkələr üçün gəlir gətirən və məşğulluq imkanları yaradan mühüm sənaye sahəsinə çevrilib. Bu, həm də müxtəlif xalqlar arasında mədəni mübadiləni və anlaşmanı təşviq etmək üçün vacib bir yoldur, çünki turistlər müxtəlif mədəniyyətləri, adət-ənənələri və həyat tərzini yaşamaq imkanı əldə edirlər. Beynəlxalq turizm bir çox formada ola bilər, o cümlədən ekoturizm, macəra turizmi, mədəni turizm, dini turizm və müalicə turizmi və başqaları. Beynəlxalq turistləri cəlb edən istiqamətlər müxtəlifdir və onlara çimərliklər, şəhərlər, dağlar, tarixi yerlər və vəhşi təbiət parkları daxil ola bilər. Bununla belə, beynəlxalq turizmin təbii ehtiyatların həddindən artıq istifadəsi, mədəni deqradasiya və ətraf mühitin çirklənməsi kimi bəzi mənfi təsirləri də var. Buna görə də, iqtisadi, sosial və ekoloji amilləri balanslaşdıran davamlı turizm təcrübələri getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: beynelxalq turizm, turizm növləri,  turizm hüququ, səyahətçi, ekoloji turizm, macəra turizmi


Khatira Mammadov

Baku State University

master student

[email protected]


International tourism concept and its types


Abstract

International tourism refers to the experience of traveling from one country to another for leisure, business or any other activity. International tourism has become an important industry generating income and employment opportunities for many countries. It is also an important way to promote cultural exchange and understanding between different peoples, as tourists have the opportunity to experience different cultures, traditions and lifestyles. International tourism can take many forms, including ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, religious tourism, and medical tourism, among others. Destinations that attract international tourists are diverse and may include beaches, cities, mountains, historical sites, and wildlife parks. However, international tourism also has some negative effects such as overexploitation of natural resources, cultural degradation and environmental pollution. Therefore, sustainable tourism practices that balance economic, social and environmental factors are increasingly important.

Keywords: international tourism, types of tourism, tourism law, traveler, ecological tourism, adventure tourism

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [285,8 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]