DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/64-70

Nicat Həsənov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected] 


ƏMTƏƏ NİŞANINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏMƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ

ONA DAİR HÜQUQUN XİTAM OLUNMASI ƏSASLARI VƏ

TƏCRÜBƏDƏ QARŞILAŞILAN PROBLEMLƏR


Xülasə

Ölkə ərazisində bazar iqtisadiyyatı çərçivəsində kommersiya subyektlərinin sayı durmadan artır. Təbi ki, belə artım hüquqi sferada da müəyyən münasibətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Kommersiya subyektləri tərəfindən öz fəaliyyəti istiqamətlərində onlara məxsus olan brendin, əmtəənin qorunması, geniş müştəri kütləsinə çatdırılması və az reklam xərci ilə yüksək gəlir əldə edilməsi üçün müxtəlif əqli mülkiyyət obyektlərinə müraciət edilir və bu istiqamətdə kommersiya subyektlərinə məxsus olan əmtəə və xidmətlərin digər subyektlərin əmtəə və xidmətlərindən fərqləndirilməsi üçün əmtəə nişanlarından istifadə edilir. Əmtəə nişanına dair hüququn qeydiyyata alınması və ona xitam verilməsi qaydaları konkret olaraq qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulsa da təcrübədə bu normaların tətbiqi ilə bağlı bir sıra problemlər yaranır və müxtəlif orqanlar tərəfindən normalar düzgün olaraq şərh edilməyərək qanun pozuntusuna yol verilir. Hazırkı araşdırmanın mövzusunu  bu sahədə yerli qanunvericilik aktlarında mövcud olan normaların təhlili, həmin normaların tətbiqi ilə bağlı təcrübədə daha çox rast gəlinən problemlər və beynəlxalq təcrübədə, digər ölkələrin hüquq ədəbiyyatlarında əmtəə nişanına dair hüquqa xitam verilməsi qaydası və halları araşdırılmış, mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: əqli mülkiyyət hüququ, əmtəə nişanı, istifadə hüququ, əmtəə nişanına dair qeydiyyata xitam verilməsi qaydası, əmtəə nişanı sahibinin hüquqlarının qorunması 


Nijat Hasanov

Baku State University

master student

[email protected]

                   

Grounds for termination of trademark rights as a result of non-use and problems encountered in practice


Abstract

The number of commercial entities within the framework of the market economy in the country is constantly increasing. Of course, such an increase leads to the emergence of certain relations in the legal sphere. Various intellectual property objects are used by commercial entities in order to protect their brand and goods, deliver them to a wide customer base, and obtain high income with low advertising costs. İn this direction trademarks are used to distinguish goods and services belonging to commercial entities from goods and services of other entities. Although the rules for registering and terminating the right to a trademark are specifically provided for in legislative acts, in practice, a number of problems arise with the application of these norms, and violations of the law are committed by various authorities by not interpreting the norms correctly. The topic of the current article is the analysis of the existing norms in the local legislative acts in this field, the problems that are more common in practice related to the application of those norms, and in the international practice, in the legal literature of other countries, the procedure and cases of termination of the right to the trademark have been examined, and suggestions have been made to eliminate the existing problems.

Keywords: Intellectual property right, trademark, right of use, procedure for termination of trademark registration, protection of trademark owner's rights

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [285,96 Kb] (yüklənib: 200)


Baxış: 375
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]