DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/71-75

Khazar Musayev

Azerbaijan State Economic University

master student

[email protected]


SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS CHALLENGES


Abstract

Sustainable economic development refers to economic growth that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It involves balancing economic growth with social progress and environmental protection. One of the biggest challenges of sustainable economic development is the tension between economic growth and environmental sustainability. Many economic activities, such as resource extraction and manufacturing, can have negative impacts on the environment, leading to issues like pollution and climate change.

Another challenge is balancing economic growth with social progress. Economic growth can create jobs and improve living standards, but it can also exacerbate inequality and lead to social unrest if not distributed fairly. In addition, sustainable economic development requires a long-term perspective, which can be difficult to achieve in a political environment that favors short-term gains.

To address these challenges, sustainable economic development requires a combination of policies and actions at the local, national, and international levels. This includes measures such as promoting green technologies and practices, investing in education and skills training, and ensuring that economic growth is inclusive and benefits all members of society.

Keywords: sustainable economic development, economic growth, social progress, environmental protection, inequality


Xəzər Musayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


Davamlı iqtisadi inkişaf və onun problemləri


Xülasə

Davamlı iqtisadi inkişaf gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək imkanlarına xələl gətirmədən indiki dövrün ehtiyaclarını ödəyən iqtisadi artıma aiddir. O, iqtisadi inkişafın sosial tərəqqi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə balanslaşdırılmasını nəzərdə tutur. Davamlı iqtisadi inkişafın ən böyük problemlərindən biri iqtisadi artım və ekoloji davamlılıq arasındakı gərginlikdir. Resurs hasilatı və istehsal kimi bir çox iqtisadi fəaliyyətlər ətraf mühitə mənfi təsir göstərərək, çirklənmə və iqlim dəyişikliyi kimi problemlərə səbəb ola bilər.

Digər bir problem iqtisadi inkişafın sosial tərəqqi ilə balanslaşdırılmasıdır. İqtisadi artım iş yerləri yarada və həyat standartlarını yaxşılaşdıra bilər, lakin ədalətli bölüşdürülmədikdə bərabərsizliyi daha da gücləndirə və sosial iğtişaşlara səbəb ola bilər. Bundan əlavə, davamlı iqtisadi inkişaf uzunmüddətli perspektiv tələb edir və qısamüddətli qazanclara üstünlük verən siyasi mühitdə buna nail olmaq çətin ola bilər.

Bu çağırışları həll etmək üçün davamlı iqtisadi inkişaf yerli, milli və beynəlxalq səviyyələrdə siyasət və fəaliyyətlərin birləşməsini tələb edir. Buraya yaşıl texnologiyaların və təcrübələrin təşviqi, təhsil və bacarıqların hazırlanmasına sərmayə qoyuluşu və iqtisadi inkişafın inklüziv olmasını və cəmiyyətin bütün üzvlərinə fayda verməsini təmin etmək kimi tədbirlər daxildir.

Açar sözlər: davamlı iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım, sosial tərəqqi, ətraf mühitin mühafizəsi, bərabərsizlik

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [295,64 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 149
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]