DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/76-80

Hajar Abdullayeva

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

[email protected]  


USING BREAKING NEWS STORIES WHILE TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TO STUDENTS OF THE SCHOOL OF POLITICAL

ADMINISTRATION


Abstract

The English language, as a lingua franca, is intensively taught and learned as a global means of communication. Nowadays, English is the language of many fields, including politics, government regulation, diplomacy, and international relations. Miscellaneous events and incidents that happen around us in all these spheres of the life are updated by the news media in a timely manner to empower us with information that may affect our minds and lives to a certain extent. This article explores the incorporation of daily breaking news materials as one of the beneficial teaching resources that can be used in teaching English for Special Purposes to students of the Faculty of Political Administration. Using various authentic news resources with university students for the improvement of general language competencies as well as the development of the receptive and productive skills in the English language necessary for building effective intercultural communication and the improvement of strong cognitive abilities can be considered a very pragmatic approach that necessitates a deep analysis of various issues contributing to the widespread implementation of this teaching tool in real-life situations productively. The article also emphasizes the interests of the new generation of students and their tendency to use various technological tools and programs, as well as the fact that information is more accessible in modern times. In addition, the article delves into the difficulties that may arise while using authentic information sources that are relevant to the interests of learners and their possible solutions with the purpose of maintaining effective teaching of English.

Keywords: news media, information, teaching tools, learner autonomy, authenticity of the materials, building skills 


Həcər Abdullayeva

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

[email protected]


Siyasi idarəçilik məktəbinin tələbələrinə ingilis dilini xüsusi məqsədlər üçün öyrədərkən

ən son xəbərlərdən istifadə etmək


Xülasə

İngilis dili, lingua franca olub, dünya üzrə qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi intensiv şəkildə öyrədilir və öyrənilir. Müasir dövrdə ingilis dili siyasət, dövlət tənzimlənməsi, diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər daxil olmaqla bir çox sahələrin əsas dilidir. Həyatın bütün bu sahələrində baş verən zehnimizə və həyatımıza bu və ya digər dərəcədə təsir edə biləcək müxtəlif hadisə və olaylar haqqında məlumatlar bizə çatdırılmaq üçün xəbər mediası tərəfindən mütəmadi olaraq yenilənir. Bu məqalə Siyasi İdarəetmə Fakültəsinin tələbələrinə ingilis dilinin xüsusi məqsədlər üçün tədrisi zamanı istifadə oluna biləcək faydalı tədris resurslardan biri kimi gündəlik son xəbər materiallarının tətbiq edilməsini araşdırır. İngilis dilində ümumi dil səriştələrinin təkmilləşdirilməsi, habelə effektiv mədəniyyətlərarası ünsiyyətin qurulması və koqnitiv qabiliyyətlərin daha da gücləndirilməsi üçün vacib olan bacarıqların inkişafı məqsədilə universitet tələbələri ilə müxtəlif orijinal xəbər resurslarından istifadə etmək xüsusilə praqmatik yanaşma hesab oluna bilər, hansının ki, real tədris prosesində geniş şəkildə səmərəli tətbiqinə töhfə verən müxtəlif məsələlərin dərindən təhlili zərurətini yaradır. Məqalədə həmçinin yeni nəsil tələbələrin maraq dairələri və müxtəlif texnoloji vasitələrdən, proqramlardan istifadəyə meylli olmaları, eyni zamanda müasir dövrdə informasiyanın daha əlçatan olması vurğulanmışdır.  Bundan başqa İngilis dilinin effektiv tədrisinin təmin olunması məqsədilə öyrənənlərin maraq dairəsinə uyğun olan orijinal informasiya mənbələrindən istifadə zamanı qarşıya çıxa biləcək çətinliklər və onların mümkün həll yolları tədqiq edilmişdir.

Açar sözləri: xəbər vasitələri, məlumat, tədris vasitələri, öyrəncinin müstəqilliyi, materialların orijinallığıç bacarıqların inkişaf etdirilməsi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [277,1 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 43
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]