DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/145-149

Günay Novruzova 

Naxçıvan şəhər 

Ə.Ağayev adına 8 nömrəli tam orta məktəb

[email protected]


AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ

HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU


Xülasə

Məqalə Azərbaycan siyasətinin, dövlətçiliyinin əsasını qoymuş Ulu Öndər Heydər Əliyevin şifahi xalq ədəbiyyatının öyrənilməsində rolunun təhlilinə həsr edilmişdir. Burada   Heydər Əliyevin xalq yaradıcılığının qorunması, təbliği işinin təşkilində və ənənəvi mədəniyyətin bərpasında, xalq yaradıcılığının tədqiqi və folklorşünaslığın İnstitut səviyyəsinə qədər inkişafında rolundan bəhs edilir. Bu məqaləyə qədər Heydər Əliyevin ənənəvi mədəniyyətlə bağlı fəaliyyəti, Ulu Öndərin irsi ənənəvi mədəniyyət və onun tərkib hissəsi olan folklorla əlaqədə geniş və sistemli şəkildə öyrənilmişdir. Bu məqalə həmin tədqiqatların davamıdır.

Açar sözlər: Ulu Öndər Heydər Əliyev, şifahi xalq ədəbiyyatı, ənənəvi mədəniyyət, "Kitabi-Dədə Qorqud", aşıq ədəbiyyatı


Gunay Novruzova

Nakhchivan city secondary school 

 8 named after A.Aghayev

[email protected]


The role of Haydar Aliyev in learning Azerbaijani folklore


Abstract

The article is devoted to the analysis of the role of the great leader Haydar Aliyev, who laid the foundations of the politics and statehood of Azerbaijan, in the study of oral folk literature. It discusses the role of Haydar Aliyev in organizing the protection and popularization of folk art and the restoration of traditional culture, the study of folk art and the development of folklore to the level of the Institute. Prior to this article, Haydar Aliyev's activities related to traditional culture, the legacy of the Great Leader, were widely and systematically studied in connection with traditional culture and folklore making it up. This article is a continuation of these studies.

Keywords: Great leader Haydar Aliyev, oral folk literature, traditional culture, "Kitabi-Dada Gorgud", Ashuk literature

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [399,87 Kb] (yüklənib: 14)


Baxış: 219
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]