DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/159-162

QəhrəmanRüstəmov

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant 

[email protected]


İDMAN YARIŞLARINDA İRQİ AYRI-SEÇKİLİK PROBLEMİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNİLMƏSİNİN ANALİZİ


Xülasə

Müasir dövrümüzədək gəlib çatan irqçilik probleləri idman sferasından da yan keçməmişdir. İdmanın ruhuna zidd olan irqçilik onun insanları birləşdirmə funksiyasına birbaşa zərər vurmaqdadır. Bu sahədə mövcud irqçilik problemləri hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır. İdman kifayət qədər mürəkkəb bir sistemdir və bu sistemi təşkil edən ünsürlərin hər birinin hüquqi tənzimlənməyə ehtiyacı vardır. Baxmayaraq ki, istər beynəlxaq konvensiyalarda, istərsə də yerli normativ aktlarda irqçiliyin qarşısının alınması ilə bağlı normativ baza mövcuddur, lakin hal-hazırda irqi ayrı-seçkiliyin qarşısı alına bilməmişdir. 

Açar sözlər: idmanda irqi ayrı-seçkilik, idman hüququ, idman yarışları, rasizim, irqçilik, hüquqi mübarizə


Gahraman Rustamov

Baku State University

master student                                                                   

                                                                   [email protected]


The legal problem of racial discrimination in sports competitions analysis of regulation


Abstract

The problems of racism that have reached our modern times have not bypassed the sports sphere. Racism, which is against the spirit of sport, directly harms its unifying function. The problems of racism in this area are still relevant. Sports is a rather complex system, and each of the elements that make up this system needs legal regulation. Although there is a normative framework for the prevention of racism, both in international conventions and in local normative acts, racial discrimination has not been prevented at present.

Keywords: racial discrimination in sports, sports law, sports competitions, racism, racism, legal battle

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [378,58 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 22
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]