DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/183-186

Yusif Əhmədzadə

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


BANKLARIN TAKSİT KARTLARI ÜZRƏ STATİSTİK VƏ ANALİTİK TƏHLİLİ


Xülasə

Məqalənin əsası, məqsədi kredit kartları haqqında ümumi məlumatları çatdırmaqdan ibarətdir. Burada kredit kartlarının faiz dərəcələri, onların istifadə olunma metodları, inkişafı, müsbət və mənfi xüsussiyyətləri qeyd olunmuşdur.

Kredit kartı və ya kreditin təsdiqlənməsi qərarı əsasən ərizəçinin şəxsi və maliyyə imkanlarından asılıdır. Yaş, cins, gəlir, məşğulluq statusu, kredit tarixçəsi və digər atributlar kimi faktorların hamısı təsdiq qərarı əsasında məsuliyyət daşıyır. Kredit məlumatlarının təhlili üçüncü tərəfin banka krediti vaxtında qaytarma ehtimalını araşdırmaq və onun defolt xarakteristikasını proqnozlaşdırmaq üçün tədbiri əhatə edir. Təhlil əməliyyatı itkiyə səbəb ola biləcək maliyyə və ya digər risklərin tanınmasına, qiymətləndirilməsinə və azaldılmasına diqqət yetirir.

Açar sözlər: emitent, CSR, respondent, metodologiya, törəmə

Yusif Ahmadzade

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]


Statistical and analytical analysis of banks' installment cards


Abstract

The main purpose of the article is to provide general information about credit cards. Interest rates of credit cards, methods of their use, development, positive and negative features are mentioned here.

The decision to approve a credit card or loan depends largely on the applicant's personal and financial capabilities. Factors such as age, gender, income, employment status, credit history and other attributes all factor into the approval decision. Credit data analysis involves a measure to examine the likelihood of a third party repaying the loan on time to the bank and to predict its default characteristics. Analysis focuses on recognizing, evaluating and mitigating financial or other risks that could lead to loss.

Keywords: issuer, CSR, respondent, methodology, derivative

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [403,58 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 27
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]