Sevindik Əbil oğlu Dünyamalıyev
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
dsevindik17@mail.ru
Zahid Xəlil oğlu Mustafayev
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu 
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
zahid.mustafayev67@mail.ru
Lidiya Məhəmməd qızı Şahverdiyeva
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
aspirant
lidiyasahverdiyeva@gmail.com
Xalid Rüstəm oğlu Hətəmov
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
dissertant


AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ – ZAQATALA BÖLGƏSİNİN NƏMLİKLƏ TƏMİN OLUNMUŞ
DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN QARĞIDALI BİTKİSİNİN
 MƏHSULDARLIĞINA VƏ MƏHSULUN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Açar sözlər: qarğıdalı, aqrokimyəvi xüsusiyyətlər, analiz, məhsuldarlıq, azot, fosfor, kalium 

İnfluence on the quality of corn plants of mineral fertilizers under rainfed conditions
secured by the moisture of Shaki-Zagatala region
Summary
The article shows the use of effective norms and ratios of organic and mineral fertilizers to obtain high grain and green mass yields from proud varieties of corn in mountain forest brown soils provided with moisture. Indicators of plant quality and yield were determined for all options. The highest productivity in terms of productivity and quality was recorded in the version of N90P90K90 + Fon 20 t / ha.
Key words: corn, agrochemical properties, analysis, productivity, nitrogen, phosphorus, potassium 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [141.97 Kb] (yüklənib: 5)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com