Ceyhun Daməd oğlu Bağırov
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant
ceyhunbagirov1997@gmail.com

ANTİKLİNAL VƏ MONOKLİNAL ACINOHUR-CEYRANÇÖL ALÇAQDAĞLIĞI
 MORFOSTRUKTURLARIN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Açar sözlər: mofrostuktur, mofroskluptur, yarğan, qob, tirə, çay dərələri, terraslar, çay şəbəkələri, relyef, endogen və ekzogen proseslər 

Features of development and formation of morphostructures in Ajinohur-Jeyranchol lowland
Summary
The topic is the formation and development of morphostructure in the Acinohur-Jeyranchol lowlands and the changes that have taken place or are taking place here. The relief forms formed in the Acinohur-Jeyranchol lowland are studied with the help of a number of geographical means, including Geographic Information Systems (GIS) and other geographical means. It should also be noted that the impact of these landforms on agriculture in the Ajinohur-Jeyranchol lowlands is analyzed. 
The development of morphostructures creates favorable conditions for the formation of interconnected landforms.
Key words: morphostruktur, morphoskluptur, ravines, gobu, tires, river valleys, terraces, river area, relief, endogenous and exogenous processes 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [437.52 Kb] (yüklənib: 4)


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com