Nərmin Rizvan qızı Həsənli
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant
narminaliyeva11@gmail.com

COĞRAFİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMINDA (KURİKULUM) VIII SİNİF ÜZRƏ
 MƏZMUN STANDARTLARININ B.BLUM TAKSONOMİYASI BAXIMINDAN TƏHLİLİ

Açar sözlər: taksonomiya, alt standartlar, standartların təhlili, kurikulum, təhsil proqramı, məzmun standartları

Analysis of B.Blum's taxonomy for VIII grade in geography curriculum
Summary
Blum's taxonomy is accepted and applied in most countries of the world. As a result, Bloom's Cognitive Taxonomy serves the development of 6 levels of student skills from lower grade to higher grade. Almost all 6 levels of taxonomy were used in grade VIII.
Key words: taxonomy, substandards, analysis of standards, curriculum, educational program, content standards

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [138.84 Kb] (yüklənib: 3)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com