Lalə İlqar qızı Pənahlı
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant
Penahpenahli9@gmail.com

KÜRÜN SAĞ QOLLARININ GƏTİRMƏ KONUSU SAHƏLƏRİNİN
 PARÇALANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MORFOMETRİK XƏRİTƏLƏRLƏ ŞƏRHİ

Açar sözlər: ArcGis, üfüqi parçalanma, şaquli parçalanma, gətirmə konusu, morfometrik göstəricilər 

Commentary on morphometric map of characteristic features of relief surface 
cones of right arms of Khur
Summary
The article discusses the fragmentation processes and features in the areas where the right tributary of the Kura River collapses. For the study, ArcGis software mapped the area horizontally and vertically at a scale of 1: 750 000, and morphometric indicators were analyzed in units of quantity. According to the indicators, the plain area is grouped into weak, medium, moderate and high, taking into account the plainness as the main factor.
Key words: ArcGis, horizontal splitting, vertical splitting, bringing cone, morphometric indicato

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [341.27 Kb] (yüklənib: 4)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com