Lamiyə Adil qızı İbrahimova
ADPU nəzdində Pedaqoji Kollec
müəllim

KİÇİK YAŞLI UŞAQLARIN NİTQ İNKİŞAFI MƏSƏLƏSİNƏ DAİR
Xülasə
İnsan  ünsiyyətinin  ən mühüm vasitəsi olan dil, reallığı  kəşf etmək,   insanı   mənəvi-mədəni  dəyərlərini   tanıtmaq üçün  əsas  vasitə, eləcə də təhsil və təlim üçün zəruri  şərt   rolunu oynayır. Böyüklər uşağın   nitqini inkişaf  etdirərək  eyni   zamanda  onun intellektinin  inkişafına da töhfə verirlər. Uşağın ilkin yaş mərhələsində  inkişafının əsas hadisəsi  nitqin mənimsənilməsidir. uşağın nitqinin müasir inkişafı üçün bir boyuyün ona diqqət göstərməsi vacibdir. Diqqətli, qoruyucu, xeyirxah münasibət qarşılıqlı müsbət emosiyaların və müxtəlif reaksiyaların inkişafını təmin edir. Təhsil təsirləri daim aparılmalı və uşaqların psixoloji inkişafının bütün aspektlərinə yönəldilməlidir. Yalnız hərtərəfli inkişafla onların nitqi vaxtında formalaşacaq.
Açar sözlər: nitq, nitq inkişafı, kiçik yaşlı uşaqlar, ilkin yaş mərhələsi

Lamiya Adil İbrahimova

On the development of speech issues of kids
Abstract
Language, the most important means of human communication, is a key tool for discovering reality, promoting human spiritual and cultural values, as well as plays a necessary  condition role for education and training.  Adults also contribute to the development of a child's intellect by developing his speech. The main event of a child's development at an early age is the acquisition of speech. It is important to pay attention to a child by an adult for  the modern development of a child's speech.A careful, protective, kind attitude ensures the development of positive emotions and various reactions. Educational influences should always be carried out and focused on all aspects of children's psychological development. Only with comprehensive development will their speech be formed in time.
Key words: speech,speech development, kids,an early age period

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [125,46 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 18
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]