Rauf Mərdan oğlu Rzayev
ADA Universiteti
Magistrant

AZƏRBAYCANDA ƏLVERİŞLİ İNVESTİSİYA VƏ BİZNES MÜHİTİNİN
FORMALAŞDIRILMASI MEXANİZMİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
 İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Biznes mühiti, eləcə də bütövlükdə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə dövlət uyğun iqtisadi siyasət həyata keçirməlidir. Bu iqtisadi siyasət fiskal, elmi-texniki, investisiya, qiymət, ammortizasiya, kredit-pul kimi tədbirləri özündə əks etdirməlidir. İnvestisiya mühitinin formalaşmasında ölkədə qüvvədə olan qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatın məqsədi investisiya mühiti və biznes mühitini yaxşılaşdırılmasının ən əlverişli yollarını ortaya qoymaqdır. Son dövrlərdə müvafiq sahə üzrə reallaşdırılan tədbirlər öz müsbət təsirlərini göstərmişdir. Ölkə ərazisində əlverişli biznes, həmçinin investisiya mühitinin formalaşdırılması üçün əsaslı təkliflər verilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, biznes, investisiya, inkişaf, qanunvericilik

Rauf Mardan Rzayev

FORMING MECHANISM OF FAVORABLE ENVIRONMENT FOR INVESTMENT
 
AND BUSINESS AND DEVELOPMENT DIRECTIONS IN AZERBAIJAN
Abstract
In order to develop the business environment, as well as the economy as a whole, the state must implement appropriate economic policies. This economic policy should include measures such as fiscal, scientific and technical, investment, price, depreciation, credit and money. Improving the country's legal framework is of particular importance in shaping the investment climate. The main purpose of the research is to find the best ways to improve investment climate and business environment. Recent measures in this area have had a positive impact. Substantial proposals were made to create a favorable business environment in the country, as well as an investment climate.
Key words:Azerbaijan, business, investment, development, legislation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [164,37 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 16
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]