Gülbəniz Məhəmməd qızı İsmayılzadə
UNEC - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Filologiya elmləri namizədi, dosent

MƏHƏMMƏD FÜZULİ POEZİYASININ MUSİQİ YADDAŞI
Xülasə
Azərbaycan söz sənətinin klassilərindən biri sayılan Məhəmməd Füzulinin bədii yaradıcılığı istənilən dövrdə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Aparılan tədqiqatların mövzu, məzmun və say etibarilə çoxluğuna baxmayaraq, Füzulinin söz xəzinəsi bitib tükənmir. Məqalə M.Füzuli poeziyasının musiqi yaddaşına, buradakı musiqi alətlərinin poetik mövqeyinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Burada şairin əsərlərində, müxtəlif qəzəllərində bədii obraz kimi təqdim etdiyi musiqi alətləri və musiqi ilə bağlı olan müxtəlif sözlərin linqvopoetik xüsusiyyətləri araşdırılır.
Açar sözlər: Füzuli, musiqi alətləri, müğənni, səs, aşiq.

Gulbaniz  Mahammad İsmayılzada

Musical memory of Muhammad Fuzuli's poetry
Abstract
The work of Muhammad Fizuli, one of the classics of Azerbaijani verbal art, has always been in the center of attention of researchers. Despite a large number of studies on topics, content and quantity, Fizuli's vocabulary is not exhausted. The article is devoted to the musical memory of M. Fizuli's poems, the analysis of the poetic position of musical instruments in his work. It explores the linguistic and poetic features of musical instruments and various words associated with music, which the poet presents as an artistic image in his works, and various gazelles.
Key words: Fizuli, musical instruments, singer, voice, lover.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [149,01 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 32
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]