Valida Rafig Adilova
Baku State University
magistrant

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE STRATEGIC
 MANAGEMENT IN THE ECONOMIC CONTEXT
Abstract
Strategic management is the ability to manage environmental turmoil and change. In this sense, strategic management means anticipating the future, directing the future and managing the future, rather than waiting for the future.It requires companies to be managed in a way that can act as improvisation in a rapidly changing environment. [4] From a strategic management perspective, companies that have the ability to assess the environment and see the future determine a common goal and coherence as a whole. In this way, companies create a framework by planning their activities, transferring them to certain departments, and better assessing themselves. This increases the quality of companies' decisions and projects. Strategic management forms a set of decisions, methods and principles for planning, managing and implementing results, evaluating and managing them by developing effective strategies to achieve predetermined or subsequently considered goals. [5]
This article describes what kind of advantages and disadvantages of the strategic management in the economic context has. 
Key words:strategic management, legal issues, advantages, disadvantages, company, decisions, strategic plan

Validə Rafiq qızı Ədilova

İqtisadi kontekstdə strateji idarəetmənin üstünlükləri və qeyri-üstünlükləri
Xülasə
Strateji idarəetmə ətraf mühitdəki qarışıqlıqları və dəyişiklikləri idarə etmək bacarığıdır.Bu mənada strateji idarəetmə gələcəyi gözləmək deyil, gələcəyi qabaqlamaq, gələcəyi istiqamətləndirmək və gələcəyi idarə etmək deməkdir.Bu, şirkətlərin sürətlə dəyişən mühitdə improvizasiya rolunu oynaya biləcək şəkildə idarə olunmasını tələb edir. [4] Strateji idarəetmə nöqteyi-nəzərindən ətraf mühiti qiymətləndirmək və gələcəyi görmək qabiliyyətinə malik olan şirkətlər bütövlükdə ümumi məqsəd və istiqamətlərini müəyyənedirlər. Bu yolla şirkətlər fəaliyyətlərini planlaşdırararaq müəyyən departamentlər arası vəzifə bölgüsünü təmin edir, nəticədə özlərini daha yaxşı qiymətləndirmək üçün çərçivə yaradırlar.Bu isə özlüyündə şirkətlərin qərarlarının və layihələrinin keyfiyyətini artırır.Strateji idarəetmə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və ya sonradan nəzərdən keçirilən məqsədlərə nail olmaq üçün effektiv strategiyalar hazırlamaqla nəticələrin planlaşdırılması, idarə edilməsi və həyata keçirilməsi, onların qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üçün qərarlar, metodlar və prinsiplər toplusunu formalaşdırır. [5] 
Bu məqalədə iqtisadi kontekstdə strateji idarəetmənin üstünlükləri və qeyri-üstünlükləri təsvir olunur.
Açar sözlər:  strateji idarəetmə, hüquqi məsələlər, üstünlüklər, qeyri-üstünlüklər, şirkət, qərarlar, strateji 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [119,17 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 65
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]