Gulana Elchin Muradzade-Abdullayeva
Baku State University
master

CHALLENGES OF TODAY`S HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Abstract
Practice shows that employee-centric businesses will expand faster and surpass their competitors. They may stay updated and achieve their business goals by having a complete grasp of employee benefits, employment standards, leadership development and other areas. However, unfortunately, managers struggle to stay on top of ever changing labour legislation. In its turn, some staff are struggling to adjust to the organizational changes. Or, sometimes managers fail to create a positive and productive environment for the staff, which is why company may not achieve its goals. All of these are challenges before today's human resource management.
This article researches the challenges, problems and other issues of modern human resource management and solutions to these problems issues are offered.
Key words: human resources, human resource management, managers, challenges, issues, solutions, business, companies, employees, staff

Gulanə Elçin qızı Muradzade-Abdullayeva

İnsan resurslarının idarə edilməsinin çətinlikləri
Xülasə
Təcrübə göstərir ki, işçilərin mərkəzi planda olduğu şirkətlər daha sürətlə genişlənər və rəqiblərini üstələyər. Onlar işçilərə verilən mükafatlar, məşğulluq standartları, liderliyin inkişafı və digər sahələr haqqında tam məlumat əldə etməklə yeniliklərə uyğunlaşa və biznes məqsədlərinə nail ola bilərlər. Lakin, təəssüf ki, menecerlər daim dəyişən əmək qanunvericiliyindən xəbərdar olmaqda əziyyət çəkirlər. Öz növbəsində, bəzi işçilər təşkilati dəyişikliklərə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər. Yaxud, bəzən menecerlər işçi heyəti üçün müsbət və məhsuldar mühit yarada bilmirlər, bu səbəbdən də şirkət öz məqsədlərinə çatmaya bilər. Bütün bunlar bugünkü insan resurslarının idarə edilməsi qarşısında duran problemlərdir.
Bu məqalədə insan resurslarının idarə edilməsinin müasir məsələləri, problemləri və digərləri araşdırılır və bu problemlərin həlli yolları təklif olur.
Açar sözlər: insan resursları, insan resursunun idarəedilməsi, idarəçilər, məsələlər, problemlər, həllər, biznes, şirkətlər, işçilər, heyət 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [124,74 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 25
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]