Elnurə Nəsrulla qızı Mustsafayeva
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
magistrant

ŞƏHƏR İRSİNİN MUZEYLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ŞUŞA TARİXİ MUZEYİ
Xülasə
Arxeoloji irs tarixi-mədəni irsin tərkib hissəsi olub, keçmişin maddi qalıqlarından, onların tədqiqatı nəticəsində əldə edilən nəticələrdən və biliklərdən, qorunan arxeoloji abidələrdən ibarətdir. Arxeoloji irs tarixi yaddaşın mühüm mənbəyidir. Arxeoloji obyektlərin sayı zaman keçdikcə azalır. Arxeoloji abidələrin dağıdılmasına insan və texnogen faktorlar böyük təsir göstərir. 
Azərbaycan xalqının arxeologiyasının öyrənilməsində tarix və mədəniyyət abidələrinin rolu böyükdür. XIX əsrin ikinci yarısından Azərbaycanın mədəni dəyərləri Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri xarici alim və səyyahların diqqətini cəlb etmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan alim və tədqiqatçılarının ölkəmizin arxeoloji irsinin öyrənilməsinə, qorunub saxlanmasına, tədqiqinə və təbliğinə verdiyi töhfə böyükdür. 
Tarixi informasiyanı özündə daşıyan arxeoloji abidələr zamanın sınağından çıxaraq zənginləşən, nəsildən-nəsilə bir yadigar kimi ötürülən ən qiymətli xəzinələrdən biridir. Ölkəmizdə arxeoloji abidələr, eləcə də saray komplekslərinin, tarixi memarlıq abidələrinin qorunması, bərpası, keçirdiyi əhatəli tədbirlər barədə konkret vəzifələr müəyyən edilmiş, hüquqi-normativ aktlar qəbul edilmişdir.
Açar sözlər: arxeologiya, irs, abidə, memarlıq, kompleks

Elnura  Nasrulla Mustsafayeva

City Heritage Museum and Shusha History Museum
Abstract
Archaeological heritage is an integral part of historical and cultural heritage and consists of material remains of the past, the results and knowledge obtained as a result of their research, and protected archaeological monuments. Archaeological heritage is an important source of historical memory. The number of archaeological sites decreases over time. The destruction of archaeological monuments is greatly influenced by human and man-made factors.
The role of historical and cultural monuments in the study of the archaeology of the Azerbaijani people is great. Since the second half of the 19th century, Azerbaijan's cultural values, historical monuments and toponyms of Azerbaijan have attracted the attention of prominent Russian and foreign scholars and travellers. However, we must not forget the great work of Azerbaijani scientists and researchers, their contribution to the study, preservation, research and promotion of Azerbaijan's cultural heritage.
Archaeological monuments, which reflect historical memories, are one of the most valuable treasures, enriched by the test of time and passed down from generation to generation as a memento. Highly appreciating the importance of archaeological monuments, our state has given specific tasks on the protection and restoration of archaeological monuments, as well as palace complexes, historical and architectural monuments, a set of comprehensive measures, and indicated the principles of working with individual items.
Key words: archaeology, heritage, monument, architecture, complex

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [144,45 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 33
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]