Əlizaman Talıb oğlu Rəsulov
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN ÜZÜM TƏNƏKLƏRİNİN
 BOYUNA VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ
Xülasə
İtaliyada üzümçülük qədim dövrdən inkişaf etmişdir. İtaliya üzümün sahəsinə görə dünyada birinci yer tutur. Şərab istehsalı üzrə Fransadan sonra ikinci yerdədir. Üzümlüklər təmiz sortlardan ibarət olmaqla həm də qarışıq üzümlüklər (yəni bir neçə sortdan ibarət) də vardır. Üzümlüklər əsasən yamaclarda yerləşir. Bəzi yerlərdə terraslarda da üzümlüklər salınmışdır. Orta məhsuldarlıq üzümlüklərdə 1 hektardan 5-10 tona çatır. Üzüm məhsulu əsasən qırmızı şərab istehsalına yönəldilir. Süfrə üzümü yerli əhalini təmin etmək və xaricə göndərmək üçün istehsal edilir. Marselan sortu əsasən Siciliya adasında vulkan püskürməsi sayəsində əmələ gələn torpaqlarda becərilir. Son illərdə süfrə üzümü yetişdirməyə daha çox fikir verilir.
Açar sözlər:üzüm tənəyi, boyu, məhsuldarlıq, yaşıl zoğun boyu, ümumi məhsuldarlıq, bir tənəyin məhsulu

Alizaman Talıb Rasulov

Effects of organic  and   mineral fertilizers on the height and productivity of grapes tin
Abstract
Viticulture has been developed in Italy since ancient times. Italy ranks first in the world for its vineyards. It is the second largest wine producer after France. While the vineyards are pure varieties, there are also mixed vineyards (in several varieties). The vineyards are located mainly on the slopes. In some places, vineyards have been planted on the terraces. The average productivity in vineyards reaches 5-10 tons per hectare. Grape production is mainly focused on the production of red wine. Table grapes are produced to supply the local population and export. Marcelan is grown mainly on volcanic eruptions on the island of Sicily. In recent years, more attention is paid to the cultivation of table grapes.
Key words: grape vines, height, productivity, height of green shoots, total productivity, the product of a vine

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [156,53 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 39
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]