Murad Əlisahib oğlu Əliyev
Bakı Dövlət Unversiteti
magistrant
Orxan Elxan oğlu Həsənzadə
Bakı Dövlət Unversiteti
magistrant

ABŞERON RAYONU TORPAQLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ
 XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ BONİTROVKASI
Xülasə
Respublikamızda təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin təşkili, istehsalatın təşkilində ekoloji tələblərin nəzərə alınması və s. bu kimi məsələlərin həllinə elmi əsaslarla, təbiətin qanunlarına ciddi riayət etməklə baxılmışdır. yanaşmalar yerquruluşu, torpaqşünaslıq,ekologiya elmlərinin əsas məsələlərindən birinə çevrilmişdi.
Bu baxımdan Abşeron rayonu torpaqlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri laboratoriya şəraitində analiz edilmiş, rayon torpaqlarının münbütlik göstəriciləri əsasında bonitrovkası aparılmışdır.
Açar sözlərAbşeron rayonu, boz-qonur torpaq, fiziki-kimyəvi,münbitlik

Murad Alisahib Aliyev
Orkhan Elkhan Hasanzade

Physical-chemical properties and bonitrovka of land of ashberon district
Abstract
Organization of efficient use of natural resources in our republic, taking into account environmental requirements in the organization of production, etc. The solution of such issues has been considered on a scientific basis, with strict observance of the laws of nature. These approaches have become one of the main issues of land management, soil science, ecological sciences.
From this point of view, physical and chemical properties of the soils of Absheron region were analyzed in laboratory conditions, the soils of the region were evaluated on the basis of fertility indicators.
Keywords: Absheron district, gray-brown soil, physicochemical, fertility

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [246,69 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 34
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]