Kənan Fizuli oğlu Piriyev
Bakı Mühəndislik Universiteti
magistrant

DEMOKRATİYA VƏ İDARƏETMƏ ÖLÇÜSÜ İLƏ DÖVLƏT
 İDARƏÇİLİYİNƏ YENİ YANAŞMA
Xülasə
1970-ci illərdə dövlət maliyyə idarəçiliyində yaranan böhran mövcud iqtisadi sistemin və ənənəvi dövlət idarəçiliyinin tənqid edilməsinə və sosial dövlətin sual altına alınmasına səbəb olmuş, dövlət idarəçiliyində yeni axtarışlara başlanılmışdır. 
Bu axtarışlar nəticəsində 20-ci əsrdə hökm sürən ənənəvi dövlət idarəçiliyinin sərt, iyerarxik və bürokratik təşkilati strukturlarının yerini iştiraka əsaslanan, çevik olan, özəl sektorun tətbiq etdiyi idarəetmə üsullarını mənimsəyən Yeni Dövlət İdarəçiliyi Ynaşmasına qaldığı görünür. 
Dövlətin daim problemlərin həlli yeri kimi görünməsi özü ilə çoxlu problemlər də gətirib. Bu problemlərdən xilas olmaq üçün xüsusilə idarəetmə sahəsində bir sıra araşdırmalara başlanılıb. Bu tədqiqatlar Yeni Dövlət İdarəçiliyi yanaşmasını mühüm paradiqma dəyişikliyi kimi təqdim edir. 
1980-ci ildən sonra gündəmə gələn Yeni Dövlət İdarəçiliyi (NPM) ənənəvi dövlət idarəçiliyindən bir çox cəhətlərinə görə fərqlənir və o, yeni idarəetmə üsullarını, xüsusən də biznes administrasiyasının qəbul etdiyi bəzi prinsipləri dövlət idarəçiliyində tətbiq etməyə meyllidir.
Açar sözlər: dövlət idarəçiliyi, demokratiya, idarəetmə, yeni idarəetmə yanaşması

Kanan Fizuli Piriyev

A new approach to public governance with the measurement of democracy and governance
Abstract
The crisis in public finance management in the 1970s led to criticism of the existing economic system and traditional public administration and the questioning of the welfare state, and new searches began in public administration. 
As a result of these searches, the traditional public administration of the 20th century seems to have replaced the rigid, hierarchical and bureaucratic organizational structures of the New Public Administration, which is flexible, participates in the management of the private sector. 
The fact that the state is always seen as a place to solve problems has brought many problems. To get rid of these problems, a number of studies have been launched, especially in the field of management. These studies present the New Governance approach as an important paradigm shift. 
The New Public Administration (NPM), which came to the fore after 1980, differs from traditional public administration in many respects, and it tends to apply new methods of governance, especially some of the principles adopted by business administration.
Key  words: Public administration, democracy, governance, new management approach

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,28 Mb] (yüklənib: 6)


Baxış: 63
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]