Nüsrət Kamal oğlu İbrahimov
AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
doktorant

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATIN
 İNKİŞAFININ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ
Xülasə
Dünya ölkələrinin inkişafının kökündən dəyişməsinə səbəb olan başlıca amil rəqəmsal texnologiyaların formalaşmasıdır. Belə ki, XXI əsrdə inkişaf etmiş ölkələrin 4-cü sənaye inqilabına qədəm qoyması nəticəsində istehsal prosesində struktur dəyişikliyi baş vermişdir. Rəqəmsal yeniliklər dövrümüzün ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası da cari vəziyyətdə 4-cü sənaye inqilabına keçid dövrünü yaşayır. Rəqəmsallaşmanın ölkəmizə təsiri son illərdə daha da artmışdır. Bu sahədə ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafı istiqamətində bir sıra yeni layihələr işlənib hazırlanmış və icra edilmişdir.
Açar sözlər: rəqəmsallaşma, sənaye inqilabı, elektron hökumət, internet, texnoloji inkişaf

Nusrat Kamal Ibrahimov

Analysis of the current situation of digital economy development in the Republic of Azerbaijan
Abstract
The main factor that has radically changed the development of the world is the formation of digital technologies. Thus, as a result of the entry of developed countries into the 4th industrial revolution in the XXI century, structural changes have taken place in the production process. Digital innovations have become an integral part of our time. In the current situation, the Republic of Azerbaijan is also experiencing a period of transition to the 4th industrial revolution. The impact of digitalization on our country has increased in recent years. In this area, a number of new projects have been developed and implemented for the sustainable economic development of the country.
Key words:digitalization, industrial revolution, e-government, internet, technological development

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,67 Mb] (yüklənib: 7)


Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]