Semral Bilal oğlu İbadov
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant

TƏCAVÜZKARIN TƏSLİM EDİLMƏSİNİN NƏZƏRİ-HÜQUQİ
 VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİ
Xülasə
Məqalə təcavüzkarın təslim edilməsinin nəzəri-hüquqi və praktiki aspektlərinə dair elmi-nəzəri müddəalar, presedent hüququ, beynəlxalq cinayət ədliyyəsi təsisatlarının təsis sənədləri, habelə beynəlxalq təşkilatların ümumi strategiyası əsasında hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində törədilən beynəlxalq cinayətlərə, o cümlədən təcavüz cinayətinin törədilməsində təqsirli bilinən şəxslərin təslim edilməsi məsələlərinə də toxunulmuşdur.
Açar sözlər: təcavüz, təcavüzkar, təcavüzkarın təslim edilməsi, beynəlxalq cinayət tribunalları və məhkəmələri, hybrid məhkəmələr, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü

Semral Bilal Ibadov

Theoretical-legal and practical aspects of the surrender of the aggressor
Abstract
The article is based on scientific and theoretical provisions on the theoretical, legal and practical aspects of the surrender of the aggressor, case law, the constitutional documents of international criminal justice institutions, as well as the general strategy of international organizations. At the same time, international crimes committed as a result of Armenia's aggression against Azerbaijan, including the extradition of persons accused of aggression, were touched upon.
Key words: aggression, aggressor, extradition of the aggressor, international criminal tribunals and courts, hybrid courts, Armenian aggression against Azerbaijan

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,13 Mb] (yüklənib: 3)


Baxış: 51
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]