Həsən Saməddin oğlu Qəhrəmanlı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
magistrant

ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONUNUN İQTİSADİ İNKİŞAFININ
 ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri haqqında təhlil öz əksini tapmışdır. Regionların iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri üzrə müasir tendensiyalar regional iqtisadi siyasətin, başqa sözlə, regionların iqtisadi inkişafının rolunun öyrənilməsinin vacibliyini nümayiş etdirir. Regional iqtisadi siyasət bu baxımdan ərazi bölgüsünün gələcək inkişafı üçün əsas strategiyaları və məqsədləri özündə ehtiva edir, yalnız bu regiona aid olan amillərin ən əsas istiqamətlərini işıqlandırır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda təbii ehtiyatlarının işlənməsinə innovativ yanaşmaların tətbiqi, iqtisadi inkişafın bərabərləşdirilməsi problemi növbəti mərhələdə ölkənin inkişafında qeyri-müəyyən mərhələ olaraq qalır. İşğaldan azad edilmiş torpaqların iqtisadiyyatının bərpası işlərinin vahid proqram əsasında aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da dövlət başçısının ölkədə iqtisadi rayonların bölgüsünün təzələnməsi ilə bağlı qərarının qəbul edilməsinə səbəb olub. İqtisadi rayonların yeni bölgüsünün ölkə iqtisadiyyatının daha da sürətləndirilmiş inkişafına diqqət yetirdiyini və bunun iqtisadiyyatın sistemli idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Hazırda iqtisadi inkişafın həyata keçirilməsinin əsasını regional amil təşkil edir, belə demək mümkünsə, müasir şəraitdə regional inkişafın əhəmiyyəti çox ətraflı öyrənilib.
Açar sözlər: Şərqi Zəngəzur, iqtisadi inkişaf, inkişaf istiqamətləri, regional amil, resurs

Hasan Samaddin Gahramanli

Main directions of economic development of Eastern Zangazur economic region
Abstract
The article provides an analysis of the main directions of economic development of East Zangazur. Current trends in the main directions of economic development of the regions increase the importance of studying the role of regional economic policy, in other words, the economic development of the regions. From this point of view, the regional policy consists of the main strategies for the development of the territorial division and only, it highlights the main directions of the factors that contribute to this region. In East Zangazur the application of innovative approaches to the development of economically natural resources, the problem of creating economic development remains an uncertain process in the new economic development. The unified software for the economic recovery of the liberated lands is economically detrimental, which led the President to decide to renew the division of economic regions. The new division of economic regions is aimed at further accelerated development of the country's economy and strengthening the development of systemic management of the economy. At present, the basis of the impact of economic development is the regional factor, so to speak, it has been studied in great detail in regional development in modern conditions.
Key words: East Zangazur, economic development, development directions, regional factor, resource

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,8 Mb] (yüklənib: 1)


Baxış: 37
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]