Mehriban Elxan qızı Quliyeva
Bakı Slavyan Universiteti
müəllim

UŞAQLARDA SİDİYİN YIĞILMASI VƏ TƏXLİYYƏSİNİ TƏMİN EDƏN ORQAN
 KOMPLEKSİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ VEQETATİV TƏNZİMLƏNMƏSİ
Xülasə
Aşağı sidik yollarının afferent innervasiyasına həm simpatik, həm də təkvektorlu yükləməni daşıyan parasimpatik şöbələr daxildir. Sidik kisəsi və uretrada iki növ sensor reseptorlar mövcuddur – əsasən, adventisial qişa, əzələlər və kisənin dibində selikaltı qatda lokallaşmış olan gərginlik, təzyiq (Paçini cisimcikləri) reseptorları və əsasən sidik kanalının proksimal şöbəsində və uretro-vezikal ağızda yerləşən həcm reseptorları (“qatlı reseptorlar”). Onların hər ikisi adrenergik və xolinergik sinir liflərinə malikdir. Sidik kisəsinin sfinkter aparatının formalaşması yalnız yetkinlik yaşının (pubertat) başlanğıcına tamamlanır, kisənin özünün kiçik çanaq boşluğuna sürüşməsi isə iki mərhələdə baş verir və eyni ilə əsasən 12-13 yaşına başa çatır.
Açar sözlər: sidik kisəsi, aşağı sidik yolları, yaş xüsusiyyətləri, sfinkter aparatı, sinir lifləri

Mehriban Elkhan Guliyeva

Age characteristics and vegetative regulation of the organ complex that
 ensures the collection and evacuation of urine in children
Abstract
Afferent innervation of the lower urinary tract includes both sympathetic and parasympathetic departments that carry single-vector loading. There are two types of sensory receptors in the bladder and urethra – tension, pressure (Pacchini corpuscles) receptors mainly localized in the adventitial membrane, muscles and submucosal layer at the base of the bladder, and volume receptors (“layered receptors”) located mainly in the proximal branch of the urethra and urethro-vesical mouth. They both have adrenergic and cholinergic nerve fibers. The formation of the sphincter apparatus of the bladder is completed only at the beginning of adulthood (puberty), and the sliding of the bladder itself into the small pelvic cavity occurs in two stages and usually ends with the same year at the age of 12-13.
Keywords: bladder, lower urinary tract, age characteristics, sphincter apparatus, nerve fibers

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,26 Mb] (yüklənib: 7)

Baxış: 29
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]