Səfa Rza qızı Musayeva
 Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
böyük elmi işçi
Rasimə Rasim qızı Hüseynova
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
elmi işçi

CİNSİYYƏTİNDƏN ASILI OLARAQ TUT İPƏKQURDUNUN ƏSAS
 BİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Xülasə
2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İ.H.Əliyevin ipəkçiliyə aid təsdiq etdiyi qərar və sərəncamlar sahənin böhran vəziyyətindən cıxarılmasına, bərpasına və inkişafa başlamasına səbəb oldu. Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin inkişafı üçün 8 illik Dövlət Proqramı qəbul edildi və bu proqramın Tədbirlər Planında milli ipəkçiliyin əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmaq üçün milli istehsalın başlanmasına start verildi. İndi respublika ipəkçiliyi qarşısında çox mühüm vəzifələr durur. Milli istehsala başlamaq üçün ilkin olaraq sahənin seleksiya-damazlıq işləri yenidən qurulmalı, yeni yüksək məhsuldar cins və hibridlər yaradılmalı və ölkə üçün rayonlaşdırılmalıdır.
Sənaye yemləmələri üçün yalnız erkək fərdlərin seçilməsi daha sərfəlidir. Bunun üçün qrena dövründə cinsiyyətinə görə bölünən cinslərdən istifadə etməklə bu istiqamətdə seleksiya işi aparıb, yerli şəraitə uyğun yeni cinslərin yaradılması respublika ipəkçilərinin (yəni bizim) ən mühüm vəzifələrimizdən biridir.
Açar sözlər: ipək, cins, yem, toxum, damazlıq, ipəkqurdu, dişi, erkək

Safa Rza Musayeva
Rasima Rasim Huseynova

Study of main biological indicators of silkworm depending on sexual characteristics
Abstract
The decisions and orders on sericulture that approved by The President of Azerbaijan Republic I.H.Aliyev since 2015 made the recovering and prosperity of the field. It was approved 8 year State Programme for the development of sericulture in Azerbaijan Republic and this triggered the starting of national product in this program. There are many important duties of national sericulure now. It must be rebuilt selection-breeding of the field in order to begin national production, created high profitable breeds and hybrids, and these must be dsitributed for the country. 
Conducted researches approve great benefits of passing industrial agriculture on males. At the same time, this requires the development of methodological foundations for breeding work with silkworms for such rearing, as well as the breeding of new breeds marked at the grena stage in all sericulture zones of the country
Keywords: silkworm, breed, feed, grena, breeder, female, male

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,71 Mb] (yüklənib: 7)


Baxış: 33
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]