Şahlar Mahmud oğlu Babayev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmləri doktoru, dosent
İlham Əli oğlu İsgəndərov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
baş müəllim
Kazım Elman oğlu Məmmədov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

AQRAR SEKTORDA MİNERAL GÜBRƏLƏRİN DOZALAŞDIRILMASI
 VƏ TƏTBİQİ ÜÇÜN QURĞULARIN NƏZƏRİ TƏDQİQİ VƏ İŞLƏNMƏSİ
Xülasə
Məqalə, hazırda aqrar sektorda, əsasən, dənəvər və ya toz halında olan mineral gübrələrdən istifadə və onların fasiləsiz dozalaşdırılması üçün texniki vasitələrin dənəvər materialların çeşidlənməsi və dozalaşdırılması üçün texnologiya və texniki vasitələrin nəzəri və təcrübi tədqiqinə həsr olunmuşdur. Məqalədə dənəvər materialların çeşidlənməsi üçün qurğunun texnoloji sxemi və dozalaşdırılmasında istifadə olunan qurğunun tətbiqi üçün hesabat sxemi verilmişdir. Məqalədə təklif olunan qurğular nəzəri tədqiq olunmuşdur. Təklif olunan qurğulardan ağır, yüngül sənaye, həmçinin kənd təsərrüfatı istehsalatında müxtəlif texnoloji proseslərin həyata keçirilməsi üçün qurğular yaradılmasında da istifadə etmək olar. 
Açar sözlər: aqrar, sektor, mineral, gübrə, dozalaşdırma, tətbiq, qurğu, tədqiqat

Shahlar Mahmud Babayev
Ilham Ali Isgandarov
Kazim Elman Mammadov

Theoretical study and development of facilities for dosing and application
 of mineral fertilizers in the agricultural sector
Abstract
The article is dedicated to the theoretical and experimental research of technology and technical means for sorting and dosing of granular materials and technical means for the use of granular or powdered mineral fertilizers in the agricultural sector and their continuous dosing. In the article, the technological scheme of the device for sorting granular materials and the reporting scheme for the application of the device used in dosing are given. The devices proposed in the article have been theoretically studied. The proposed devices can be used in the creation of devices for the implementation of various technological processes in heavy and light industry, as well as in agricultural production.
Keywords: agrarian, sector, mineral, fertilizer, dosage, application, installation, research

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,49 Mb] (yüklənib: 7)

Baxış: 25
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]