Bəydaş Elçin oğlu Mirzəyev
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
magistrant

TURİZMDƏ TƏBİİ EHTİYATLARDAN İSTİFADƏNİN
 TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI
Xülasə
Təbii resursların iqtisadi dövriyyəyə və istehlak amilinə cəlb edilməsi, həmin resursların istifadəsi üçün infrastrukturaların reallaşması, son nəticə turizmin iqtisadi artım və sosial inkişafın tərkib elementinə çevrilir. Turizm ehtiyatları turizm məhsulunun və onun təklifinin əsas tərkib hissəsidir. İqtisadi ədəbiyyatlarda turizm ehtiyatlarının tərifinə və təsnifatına müxtəlif yanaşmalara da rast gəlinir. Ən ümumi mənada, konkret regionda turizm fəaliyyəti və turistlərin cəlb olunması üçün istifadə oluna bilən hər bir mövcudiyyat turizm ehtiyatları hesab edilə bilər. Hər bir sahənin öz funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün müvafiq ehtiyatları (resursları) mövcud olur. Bu ehtiyatlar sahənin xarakterinə uyğun olaraq formalaşır. O cümlədən turizm sferasının da formalaşmasını və inkişafını təmin edən zəruri ehtiyatları vardır.
Açar sözlər: turizm, inkişaf, ehtiyatlar, resurslar, region, tarix

Baydash Elchin Mirzayev

Beneficial ways of using natural resources in tourism
Abstract
Directing natural resources to economic circulation and consumption, realizing the use of these resources, the final result of tourism becomes an element of economic growth and social security. Approaches to the definition and classification of resources are also found in the economic literature. In the most general sense of tourism, the tourism resources of each object that can be used for tourism activities and attraction of tourists in a specific region are calculated. These reserves are formed according to the nature of the field. It also has resources to ensure the formation and development of the tourism sphere
Keywords: tourism, development, reserves, resources, region, history

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [3,7 Mb] (yüklənib: 7)

Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]