Şəhla Ayaz qızı Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 
ABŞERON YARIMADASINDA BİTƏN AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİ
 VƏ ONLARIN MİKOBİOTASININ NÖV TƏRKİBİ

Xülasə
Təqdim olunan işin əsas məqsədi Abşeron yarımadasının bağlarında istifadə olunan yerli və yad ağacların mikobiotalarının taksonomik tərkibini müəyyən etməkdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində ağacların yarpaqlarını yoluxduran göbələklərə aid olan 97 növ patogen mikromiset aşkar edilmişdir. Əvvəlki araşdırmalardan da görünür ki, tədqiqat apardığımız ərazilərdə 15 növ pas göbələkləri aşkar edilib. Onlar 20 növ ağacda bitir. Bunların əksəriyyəti müxtəlif hostlara, yalnız 5-i isə monohost göbələklərə aiddir. Aşkar edilmiş bütün pas göbələkləri geniş coğrafi diapazona malikdir və onlar yalnız ev sahibi bitkilər üçündür. Məlumdur ki, pas göbələklərinin yaranması və inkişaf mərhələsini müəyyən edən amil hava şəraiti, əsasən rütubət, yüksək rütubət və 18-20 dərəcə temperaturdur.
  Açar sözlər: ağaclar, kollar, mikopatokompleks, xəstəliklər, inkişaf dövrü

Shahla Ayaz Abdullayeva 

Azerbaijan State Pedagogical University

PhD in biology

[email protected]


Species composition of trees and shrubs growing on the Absheron
 peninsula and their mycobiota
Abstract
The main purpose of the presented work is to determine the taxonomic composition of the mycobiota of local and foreign trees used in gardens of Absheron Peninsula. As a result of the conducted research, 97 types of pathogenic micromycetes related to fungi infecting the leaves of trees were found. It can be seen from previous studies that 15 types of rust fungi were found in the areas where we conducted research. They are growing on 20 types of trees. Most of these belong to different hosts, and only 5 belong to monohost fungi. All detected rust fungi have a wide geographic range and are restricted to the host plant range. It is known that the determining factor for the occurrence and development stage of rust fungi is weather conditions, mainly humidity, high humidity and temperature of 18-20 degrees.
  Keywords: trees, bushes, mycopathocomplex, diseases, development cycle.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [734,65 Kb] (yüklənib: 10)


Baxış: 132
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]