İsa Şahruddin oğlu Hüseynov 
Lənkəran Dövlət Universiteti
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elnur İsrail oğlu Quliyev
Lənkəran Dövlət Universiteti
 magistrant

KİMYƏVİ HƏRƏKƏT FORMASININ KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏDƏ ROLU

Xülasə
Məqalədə müasir dövrdə təhsilalanların kimya üzrə elmi-fəlsəfi dünyagörüşlərinin formalaşması üçün ətraf aləmdə baş verən fiziki və kimyəvi hadisələrin mahiyyətinə elmi-fəlsəfi istiqamətdən yanaşmalarının və kimyəvi proseslərin baş vermə səbəblərinin obyektiv reallıqlara söykənən dialektika qanunları əsasında həyata keçdiyini anlatmağın vacibliyindən danışılır. Kimyəvi hərəkətin baş verən kimyəvi çevrilmələrdə rolu, onun materiayanın digər hərəkət fomalarından fərqli cəhətləri, kimyəvi çevrilmələrdə kimyəvi rabitələrin əhəmiyyəti barədə məlumatların fəlsəfi mahiyyətinə geniş nəzər salınmışdır. 
Açar sözlər: kimyəvi hərəkət, kimyəvi çevrilmə, kimyəvi rabitə, kimyanın elmi fəlsəfəsi, materiyanın işıq və istilik hərəkəti, subatom dövrü, bioloji hərəkət forması, dialektika.

Isa Shahruddin Hüseynov
Elnur Israil Guliyev

The role of chemical motion form in chemical transformation
Abstract 
The article talks about the importance of the scientific-philosophical approach to the essence of the physical and chemical phenomena occuring in the surrounding world in ordet to form the scientific- philosphical worldviews of the students in the modern era and to explain that chemical processes are carried out on the basis of the dialectical laws based on the objective realities of occurence. The role of chemical movement in chemical transformations, its differences from other forms of movement of matter, the importance of chemical bonds in chemical transformations, and the philosophical nature of the information have been extensively reviewed.
Keywords: Chemical processes, chemical conversion, chemical communication, scientific philosophy of chemistry, hght and heatmovement of matter, subatomic period, a form of biological action, dialectics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [4,23 Mb] (yüklənib: 34)


Baxış: 44
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]