Gumru Vasif Balakhanova
Azerbaijan State Pedagogical University
doctorant
Orcid: 0000-0002-1709-1442

DETERMINATION OF MYCOBIOTA OF ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTS
 GENERAL CHARACTERISTICS BY FREQUENCY

Abstract
In modern times, due to the rapid urbanization, construction works have reached a large scale. However, unfortunately, in the construction of new residential complexes, the standard norms of both construction and environmental conditions are almost not followed. In this regard, the analysis of ecomorphic fungi capable of living in different environmental conditions on the basis of topical and trophic criteria reflects their situation and trophic relationships even in the local ecosystem. Also, the fact that the ecosystems are not closed or are an open system allows fungi to migrate to the ecosystem in different ways, and their heterogenous groups belonging to separate systematic categories settle on different substrates and perform functional activities in unity. It is known that the ability of fungi to adapt to new environmental conditions and settle on the substrate is the basis for the formation of mycobiota in this or that ecosystem. It has been determined that microscopic fungi inhabiting buildings of various purposes not only deteriorate the quality of various objects and materials placed inside the rooms, but also have a very negative impact on the health of people living and working here. Therefore, the main goal of the conducted research was the mycological assessment of the ecological situation in new residential complexes.
Keywords: residential buildings, microscopic fungi, mycobiota, micromycete, pathogenicity.

Qumru Vasif qızı Balaxanova

Antropogen mühitlərin mikobiotasinin rastgəlmə
 tezliyinə görə ümumi xarakteristikasi
Xülasə
Müasir dövrdə sürətli urbanizasiya ilə əlaqədar tikinti işləri geniş miqyas almışdır. Lakin, çox təəssüflər olsun ki, yeni-yeni yaşayış komplekslərinin salınmasında həm tikinti-konstruksiya, həm də ekoloji vəziyyətin standart normalarına demək olar ki, əməl olunmur. Bu baxımdan müxtəlif mühit şəraitlərində yaşamaq qabiliyyətinə malik olan ekomorf göbələklərin topik və trofik kriteriyalar əsasında analiz olunması, onların hətta lokal ekosistemdəki vəziyyətlərini və trofik əlaqələrini əks etdirir. Habelə, ekosistemlərin qapalı olmaması və ya açıq sistem olması, göbələklərin ekosistemə müxtəlif yollarla miqrasiyasına, onların ayrı-ayrı sistematik kateqoriyalara aid heterogen qruplarının fərqli substratları üzərində məskunlaşaraq, vəhdət halında funksional fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Məlumdur ki, göbələklərin yeni ekoloji şəraitə uyğunlaşması və substrat üzərində məskunlaşması qabiliyyəti mikobiotanın bu və ya digər ekosistemdə formalaşmasının əsasını təşkil edir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, müxtəlif təyinatlı binalarda məskunlaşan mikroskopik göbələklər, nəinki otaqlar daxilində yerləşdirilən müxtəlif əşyaların və materialların xarab olaraq keyfiyyətinin aşağı düşməsinə, eyni zamanda burada yaşayan və çalışan insanların sağlamlığına da çox mənfi təsir göstərilmişdir. Odur ki, aparılan tədqiqatın əsas məqsədini də yeni yaşayış komplekslərində ekoloji vəziyyətin mikoloji qiymətləndirilməsi təşkil etmişdir.
Açar sözlər: yaşayış binaları, mikroskopik göbələklər, mikobiota, mikromiset, patogenlik.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [3,54 Mb] (yüklənib: 4)


Baxış: 29
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]