Ülkər Natiq qızı Binnətova-Erbaysal
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
doktorant

ŞİRKƏTLƏRDƏ SOSİAL MÜNAQİŞƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASINDA
 MÖVCUD PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI

Xülasə
Məqalədə firmalarda baş verən sosial münaqişələrin idarə olunmasının əsas istiqamətləri araşdırılmış, mövcud ola biləcək problemlərin aradan qaldırılması istiqamətləri təhlil edilmişdir. İnsanlar qrup formasında çalışdıqda, münaqişə ən çox gözlənilən nəticələrdəndir. Bir çox menecerlər iş vaxtının əksər hissəsini ətraf çevrəsindəki insanlarla əlaqəli problemlərdən yaranan münaqişələrlə məşğul olmaq üçün sərf edirlər. Problemlərin düzgün idarə edilməməsi işçi qüvvəsinə qarşı müxtəlif enerjinin paylanmasına, düzəldilməsi lazım  olan səhv istiqamət danışıq səhvlərinə və sonda əldən verilmiş fürsətlərə gətirib çıxarır. Bu işin əsas məqsədi münaqişə və ya problemin diaqnozunu və effektiv idarə olunması üçün həll metodlarını təmin etməkdən ibarətdir. Münaqişə, qrupun daha çox üzvünün hərəkətlərinə və ya da, inanclarına başqa bir qrupun daha çox üzvü tərəfindən müqavimət göstərildikdə və ya qəbul olunmadıqda şəxslər arasında və ya qrup içində ortaya çıxan bir növ fikir ayrılığı, qarşıdurma və ya uyğunsuzluğa aid etmək olar. 
  Açar sözlər: menecment, işçi qüvvəsi, sosial münaqişələr, menecer, problem

Ulker Natig Binnatova-Erbaysal 

Azerbaijan State Oil and Industry University

PhD student

[email protected]


Problems and solutions in the management of social conflicts in companies
Abstract
In the article, the main directions of the management of social conflicts occurring in companies were investigated, and the directions for eliminating the existing problems were analyzed. When people work in groups, conflict is one of the most likely outcomes. Many managers spend most of their working time dealing with conflicts arising from problems related to people in their environment. Mishandling problems leads to different energy distributions towards the workforce, misdirected communication mistakes that need to be corrected, and ultimately missed opportunities. The main purpose of this work is to provide solutions for conflict or problem diagnosis and effective management. Conflict can be defined as a type of disagreement, conflict, or inconsistency between individuals or within a group when the actions or beliefs of more members of a group are resisted or not accepted by more members of another group.
  Keywords: management, workforce, social conflicts, manager, problem

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [333,79 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 194
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]