Bəydaş Elçin oğlu Mirzəyev
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
magistrant

KOMMERSİYA BANKLARININ HƏYATA KEÇİRDİKLƏRİ KREDİT SİYASƏTİNİN
 ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA VƏ SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINA TƏSİRİ

Xülasə
Kommersiya bankları qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün əməliyyatları yerinə yetirirlər. Bank sisteminin fəaliyyət mexanizmində əsas rol kommersiya banklarına məxsusdur. Belə ki, məhz kommersiya bankları ölkədə kredit resurslarının əsas hissəsinin toplanmasına xidmət göstərir və müştərilərə maliyyə-kredit xidmətlərinin bütöv kompleksini təqdim edir. Bu gün kommersiya bankları müştərilərə 200 növə qədər müxtəlif bank xidmətləri göstərmək qabiliyyətinə malikdir. Bütün Kommersiya banklarının bəlli 2 funksiyası vardır: borc almaq və borc vermək. Borc almaq çox zaman əmanət şəklində, borc vermək isə kredit şəklində ortaya çıxır. Məhz kommersiya bankları ölkədə kredit resurslarının əsas hissəsinin toplanmasına xidmət göstərir və müştərilərə maliyyə-kredit xidmətlərinin bütöv kompleksini təqdim edir. Kommersiya banklarının fəaliyyəti ikili səciyyə daşıyır. Onlar kommersiya təşkilatı olmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətin ictimai təsisatları kimi çıxış edir. Kommersiya təşkilatı kimi onlar maksimal mənfəət əldə etmək istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Açar sözlər: bank, elektron bankçılıq, kreditlər, biznes kreditləri, kredit siyasəti, bank işi.

Baydash Elchin Mirzayev

The effect of the credit policy implemented by commercial banks on the country's
 economy and the development of entrepreneurship

Commercial banks perform all operations allowed by the law. The main role in the functioning mechanism of the banking system belongs to commercial banks. Thus, it is the commercial banks that serve to collect the main part of the credit resources in the country and provide the clients with a whole complex of financial and credit services. Today, commercial banks have the ability to provide customers with up to 200 different types of banking services. All Commercial banks have 2 distinct functions: borrowing and lending. Borrowing often occurs in the form of deposits, and lending occurs in the form of loans. It is commercial banks that serve to collect the main part of credit resources in the country and provide customers with a whole complex of financial and credit services. The activity of commercial banks has a dual character. Besides being a commercial organization, they also act as public institutions of society. As a commercial organization, they operate in the direction of obtaining maximum profit.
Keywords: bank, electronic banking, loans, business loans, credit policy, banking.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,89 Mb] (yüklənib: 5)


Baxış: 30
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]