Shahmar Mammad Mammadov
Animal Husbandry Scientific Research Institute
doctor of philosophy in agrarian sciences
Mahir Hamza Hajiyev
Animal Husbandry Scientific Research Institute
doctor of philosophy in agrarian sciences

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE DISINFECTION
 TECHNOLOGY OF HATCHING EGG
Abstract
The article deals with the study of the effect of pre-incubation disinfection of chicken eggs with Monclavit-1 on the quality of incubation, hatching and viability of chickens.
While incubation bactericidal properties of the Monklavitis-1 has shown high prolonged and antiseptic properties. As in control group blood ring was by 1,2%, in frozen by 1,4% and in dead by 2,0% more than in expert groups. Monklavitis-1 contributed to high percentage (84,4%) of the healthy young chickens. In the industrial poultry breeding, for the reduction of microbial contamination of the surfaces of the egg shell, internal surface of incubatory, hatchers and air environment of the incubator we recommend to use Monklavitis-1 for the disinfection of the hatching egg. It will help to increase the hatching and survival of the younger generation of farming.
Keywords: eggshell, disinfection, eruption, aerosol, egg, incubation, Monclavit-1

Şahmar Məmməd oğlu Məmmədov
Mahir Həmzə oğlu Hacıyev

İnkubasiya yumurtasının dezinfeksiya texnologiyasında innovativ inkişafı
Xülasə
Məqalədə, toyuq yumurtalarının inkubasiyadan əvvəl Monklavit-1 preparatı ilə edilən dezinfeksiyanın inkubasiya keyfiyyətinə, cücə çıxımına və cücələrin yaşama qabiliyyətinə təsirinin öyrənilməsindən bəhs edilir.
İnkubasiya yumurtalarının Monklavit-1 preparatı ilə dezinfeksiyası yumurtaların keyfiyyətinə, inkubasiya prosesinə, həmçinin rüşeymin inkişafına mənfi təsir göstərmir. Yumurtaların inkubasiyasında bakterisid tərkibli Monklavit-1 preparatı uzunmüddətli antiseptik təsirə malikdir. Belə ki, təcrübə qrupuna nisbətən, qan həlqəli yumurtalar kontrol qrupda 1,2%, inkişafını dayandırmış embrionlar 1,4%, boğulanlar isə 2,0% çoxdur. Monklavit-1 preparatı cücə çıxımının daha yüksək (84,4%) alınmasına kömək etdi. Təklif olunan dezinfektant cücələrin postembrional inkişafına uzunmüddətli stimullaşdırıcı təsir göstərir. Quşçuluq sənayesində yumurta səthindəki mikrob birləşmələrinin səviyyəsinin aşağı salınması üçün inkubasiya və çıxım şkaflarının daxili səthlərinin, inkubatoriyanın hava mühitinin və inkubasiya yumurtalarının dezinfeksiyasında Monklavit-1 preparatından istifadə edilməsini təklif edirik. Bu, kənd təsərrüfatı quşlarında cücələrin çıxma qabiliyyətinin və salamat saxlanılmasının yüksədilməsinə kömək edir.
Açar sözlər: yumurta qabığı, dezinfeksiya, püskürmə, aerozol, yumurta, inkubasiya, Monklavit-1 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [3,05 Mb] (yüklənib: 30)


Baxış: 218
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]