Günay İsfəndiyar qızı Sadıqova
Gəncə Dövlət Universiteti
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

CƏMDƏYİN SORTLARA GÖRƏ PARÇALARA BÖLÜNMƏSİ
Xülasə
Cavan heyvanların əzələ toxumasının rəngi yaşlılara nisbətən açıqdır. Heyvanın əzələ toxumasının rəngi onun növündən də asılıdır. Əzələ toxumasının rənginin qırmızılığı müxtəlif tündlükdə olur. Qırmızı rəngin tündlülük dərəcəsi pritoplazmada olan mioqlobinin az və ya çoxluğundan asılıdır. Qaramal əti moruğu-qırmızı, at əti tünd qırmızı, donuz əti çəhrayı və ya çəhrayı-qırmızımtıl, qoyun əti açıq qırmızı rəngdə olur. Əzələ toxumasının rənginin dəyişməsinə heyvanın köklük dərəcəsi və fizioloji vəziyyəti də təsir edir. Bu halda əzələnin rəngi sarımtıl da ola bilər. 
Hər növ heyvanın əzələ toxumasının iyi özünəməxsusdur. Əgər heyvan kəsimdən qabaq qoxulu dərmanla (kanfara ilə) müalicə edilmişsə, bu qoxu ətdə qalır. Odur ki, heyvan kəsilməmişdən qabaq qoxu verən dərmanlara müraciət edilməməlidir. 20-30 gün ərzində onların ətindən istifadə etmək mümkün olmur.
Açar sözlər: cəmdək, anatomik hissələr, ayrılma, heyvan, bel, onurğa, ət, boyun fəqərələri, toxumalar, birləşdirici toxuma, əzələ

Gunay Isfandiyar Sadigova

Dividing the carcass into pieces according to varieties
Abstract
The color of the muscle tissue of young animals is lighter than that of old ones. The color of the animal's muscle tissue also depends on its species. Redness of the color of the muscle tissue has different shades. The degree of darkness of the red color in the muscle tissue depends on the amount or quantity of myoglobin in the cytoplasm. Beef is crimson-red, horse meat is dark red, pork is pink or pink-reddish, and mutton is bright red. The degree of fatness and the physiological state of the animal also affect the change in the color of the muscle tissue. In this case, the color of the muscle can be yellowish.
The smell of muscle tissue is unique to each animal. If the animal was treated with an odorous drug (camphor) before slaughter, this odor remains in the meat. Therefore, before the animal is slaughtered, it is not necessary to resort to smelling drugs. Their meat cannot be used for 20-30 days.
Keywords: carcass, anatomical parts, dissection, animal, loin, spine, meat, cervical vertebrae, tissues, connective tissue, muscle

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,53 Mb] (yüklənib: 45)


Baxış: 190
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]