Səliqə Qalib qızı Qazi
AMEA Zoologiya İnstitutu

ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU AQROSENOZLARINDA YAYILMIŞ MƏNƏNƏLƏR
Xülasə
Şəkər çuğunduru son illər Respublikamızda ciddi önəm verilən əkinçilik sahələrinə çevrilmişdir. İqtisadi cəhətdən gəlirli olan bu sahənin inkişafı üçün dövlət tərəfindən hərtərəfli tədbirlər həyata keçirilir. Respublikamızda şəkər çuğunduru əkinlərinin hər il genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, bu aqrosenozda onun zərərvericilərinin növ tərkibinin öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, çuğundur əkinlərində zərərvericilərin növ tərkibinin öyrənilməsi, ciddi məhsul itkisinə səbəb olan və ərazidə geniş yayılan təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin üzə çıxarılması və onlara qarşı səmərəli mübarizə tədbirlərinin hazırlanması baxımından çox vacibdir. 
Açar sözlər: aqrosenoz, şəkər çuğunduru, çuğundur yarpaq mənənəsi, çuğundur kök mənənəsi, vegetasiya

Saliga Galib Gazi

Distributed fungi in sugar beet agrocenoses
Abstract
In recent years, sugar beet has become an important agricultural field in our Republic. Comprehensive measures are taken by the state for the development of this economically profitable sector. In connection with the annual expansion of sugar beet plantations in our republic, it is important to study the species composition of its pests in this agrocenosis. Thus, it is very important to study the species composition of pests in beet crops, to identify economically important species that cause serious crop loss and are widespread in the area, and to prepare effective control measures against them. 
Keywords: agrocenoses, Beta vulgaris, Aphis fabae, Pemphigus fuscicornis, vegetation 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,09 Mb] (yüklənib: 45)


Baxış: 179
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]