Gunel Mammad Sultanova 
Azerbaijan Medical University
Aida Shokat Gasimova  
Azerbaijan Medical University
doctor of philosophy in medicine
Ulviyya Israfil Ahmadzada  
Azerbaijan Medical University
doctor of philosophy in medicine
Nigar Nasib Gasimova  
Azerbaijan Medical University
BONE METABOLISM DISORDERS DURING DIABETES MELLITUS 

Abstract
Long-term exposure to a diabetic environment leads to changes in bone metabolism and impaired bone micro-architecture through a variety of mechanisms on molecular and structural levels. These changes predispose the bone to an increased fracture risk and impaired osseus healing. In a clinical practice, adequate control of diabetes mellitus is essential for preventing detrimental effects on bone health. Alternative fracture risk assessment tools may be needed to accurately determine fracture risk in patients living with diabetes mellitus. Currently, there is no conclusive model explaining the mechanism of action of diabetes mellitus on bone health, particularly in view of progenitor cells. In this review, the best available literature on the impact of diabetes mellitus on bone health in vitro and in vivo is summarised with an emphasis on future translational research opportunities in this field.
Keywords: diabetes mellitus, bone metabolism, fracture, lymph drainage, bone disorders

Günel Məmməd qızı Sultanova  
Aidə Şökət qızı Qasımova  
Ülviyyə İsrafil qızı Əhmədzadə  
Nigar Nəsib qızı Qasımova 

 Şəkərli diabet zamanı sümük metobolizm pozulmaları 
Xülasə
Şəkərli diabet zamanı sümük metabolizmasında dəyişikliklər və molekulyar həmçinin struktur səviyyələrdə çoxlu mexanizmlər vasitəsilə sümük mikroarxitekturasının pozulması meydana çıxır. Bu dəyişikliklər sümükdə sınıq riskinin artmasına və sümük toxumasının pozulmasına səbəb olur. Klinik praktikada, sümük sağlamlığına zərərli təsirlərin qarşısını almaq üçün şəkərli diabetin adekvat nəzarəti vacibdir. Diabetik xəstələrdə sınıq riskini dəqiq müəyyən etmək üçün alternativ sınıq riskinin qiymətləndirilməsi alətlərinə ehtiyac ola bilər. Bu icmal şəkərli diabetin sümük sağlamlığına təsiri ilə bağlı ən yaxşı mövcud ədəbiyyatı in vitro və in vivo olaraq ümumiləşdirir və bu sahədə gələcək tədqiqatlar üçün potensiala diqqət yetirir.
Açar sözlər:  şəkərli diabet, sümük mütobolizmi, sınıq,limfa drenaj,sümük pozulmaları
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [316.09 Kb] (yüklənib: 2)

Overview: 30
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]