Aytən Əmir qızı Məmmədova 
Azərbaycan Tibb Universiteti
Vəfa Ağaxan qızı Həsənova  
Azərbaycan Tibb Universiteti
Nigar Nəsib qızı Qasımova  
Azərbaycan Tibb Universiteti

OSTEPOROZ ZAMANI ÇƏNƏ SÜMÜYÜNDƏKİ AĞIRLAŞMALAR 

Xülasə
Sümüklərin tərkibində minerallar, o cümlədən kalsium və fosfor onları bərk və sıx edir. Sümük sıxlığını (və ya sümük kütləsini) qorumaq üçün bədən kifayət qədər kalsium və digər minerallarla təmin edilməlidir və paratiroid hormonu, böyümə hormonu, kalsitonin, estrogen və testosteron kimi bir neçə hormonun lazımi miqdarda istehsal etməlidir. Qidadan kalsiumun udulması və sümüklərə daxil olması üçün kifayət qədər D vitamini tədarükü lazımdır. Vitamin D pəhrizdən sorulur və həmçinin günəş işığından istifadə edərək dəridə istehsal olunur. Bu proses remodelləşmə kimi tanınır. Bu prosesdə sümük toxumasının kiçik sahələri davamlı olaraq çıxarılır və yeni sümük toxuması yatırılır. Remodelləşmə sümüklərin formasına və sıxlığına təsir göstərir. Gənclikdə sümüklər bədən böyüdükcə eni və uzunluğu artır. Həyatın sonrakı dövrlərində sümüklər bəzən eninə böyüyə bilər, lakin daha uzununa böyüməyə davam etmir.
Açar sözlər: sümük dəyişiklikləri, sümük mineral sıxlığı, sınıq, osteoporoz xəstəliyi, sümük toxuması

Aytan Amir Mammadova  
Vafa Aghakhan Hasanova  
Nigar Nasib Gasimova  
 Jaw bone complications during osteoporosis 
Abstract
Minerals in bones, including calcium and phosphorus, make them hard and dense. To maintain bone density (or bone mass), the body must be supplied with sufficient calcium and other minerals and must produce adequate amounts of several hormones such as parathyroid hormone, growth hormone, calcitonin, estrogen, and testosterone. A sufficient supply of vitamin D is necessary for the absorption of calcium from food and its incorporation into the bones. Vitamin D is absorbed from the diet and is also produced in the skin using sunlight. This process is known as remodeling. In this process, small areas of bone tissue are continuously removed and new bone tissue is deposited. Remodeling affects the shape and density of bones. In youth, bones increase in width and length as the body grows. Later in life, bones may sometimes grow wider, but do not continue to grow longer.
Keywords: bone changes, bone mineral density, fracture, osteoporosis, bone tissue
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [295.2 Kb] (yüklənib: 5)

Overview: 34
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]