DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/16/32-37
Nargiz Hajibala Akhundova 
ANAS Institute of Archaeology
Ethnography and Anthropology

METAL PRODUCTION ITEMS 
IN THE MIDDLE BRONZE AGE ON THE TERRITORY OF AZERBAIJAN
  
Abstract
The technology of smelting bronze, proved attributes of metallurgy manufacturing. Considers of attributes of metallurgy, production from archaeological monuments of the study period on the territory of Azerbaijan, show the various attributes of metallurgical production: furnaces, crucibles, molds, nozzles, hammers, mortars, anvils, wire drawing and grinding stones, and stones trowels for rolling sheet metal. The bulk of the attributes of bronze production in the settlements identified Kultepe II, Gyzylburun, Uzerliktepe, Boyukdash and Padartepe. Metallurgical study show reflects a new phase as forging and casting, as well as other processes that are first applied to the studied period. It is engraving, embossing, inlay, punch, extrusion of rolling sheet metal products.
Açar sözlər: Azərbaycan, əridilmiş tunc, daş mala, metal

Nərgiz Hacıbala qızı Axundova
AMEA Arxeologiya
Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

Orta Tunc dövründə Azərbaycan ərazisində metal əşyalar 
Xülasə
Bürüncün əridilməsi texnologiyası metallurgiya istehsalının inkişafını sübut etdi. Azərbaycan ərazisində tədqiq olunan dövrə aid arxeoloji abidələrdən metal alətlərin istehsalına nəzər saldıqda metallurgiya istehsalının müxtəlif növlərinə rast gəlirik: sobalar, tigelər, qəliblər, ucluqlar, çəkiclər, məhlullar, məftil çəkmə və üyütmə daşları, daşlar, metal təbəqələrin yuvarlanması üçün mala. Yaşayış məntəqələrində tunc əşyaların əsas hissəsi II Kültəpə, Qızılburun, Üzərliktəpə, Böyükdaş və Padartəpə ərazilərində tapılmışdır. Metallurgiya döymə və tökmə kimi yeni mərhələni, eləcə də ilk dəfə tədqiq olunan dövrə tətbiq olunan digər prosesləri əks etdirir.
Keywords: Azərbaycan, əridilmiş tunc, daş mala, metal

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [330.59 Kb] (yüklənib: 2)Overview: 68
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]