DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/20/25-28

Lamiyə Namiq qızı Məmmədli

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

magistrant

[email protected]


SƏNƏDLİ MATERİALLARIN QORUNMASI ÜÇÜN ARXİV BİNALARINA 

QOYULAN TƏLƏBLƏR

Xülasə

Arxiv sənədləri tarixin yaddaşı olduğu üçün müasir dövrdə arxiv sənədlərinin qorunması və mühafizəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mühafizəxanaları və arxiv sənədlərinin saxlanclarını arxiv materiallarının daşıyıcılarının xüsususiyyətlərinə əsaslanaraq təşkil edilməsi mühüm problemlərdən    biridir. Arxiv sənədlərindən tədqiqatçıların düzgün şəkildə istifadəsini təşkil edərək arxiv materiallarının daha da uzun ömürlü olmasını təmin etmək mümkündür. Dünyada arxiv müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində elmi-tədqiqat işləri daha mükəmməl şəkildə aparıla bilər.                       

Açar sözlər: bina, mühafizə, təhlükəsizlik, qorunma, sənəd, müəssisə 


Lamiya Namik Mammadli

Azerbaijan State University of Culture and Arts

master student

[email protected]


Requirements for archive premises for the protection of documentary materials


Abstract

Since archival documents are the memory of history, preservation and protection of archival documents is of great importance in modern times. One of the important problems is the organization of archives and storage of archival documents based on the characteristics of the carriers of archival materials. It is possible to ensure the longevity of archival materials by organizing the proper use of archival documents by researchers. As a result of the interaction between archival institutions in the world, scientific and research work can be carried out more perfectly.

Keywords: building, protection, safety, protection, document, institution 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [273,17 Kb] (yüklənib: 6)

Baxış: 32
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]