DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/7-9

Raibə Cəfərova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] 


ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ENERGETİKASI


Xülasə

Ümummilli lider ölkə başçısı olana kimi respublika iqtisadiyyatı böhran vəziyyətində idi. İqtisadiyyatda köklü struktur dəyişiklikləri aparılmalı idi. H.Əliyev qısa müddətdə respublika iqtisadiyyatında ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinə nail oldu. Yeni neft strategiyası  milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində həlledici rol oynadı. Səmərəli və yorulmaz fəaliyyət Respublikamızın sağlam imicinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Cənab İlham Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının sabit inkişaf tempini qoruyub saxlamağa nail olmuşdur. Eyni zamanda, ölkənin daha dinamik inkişafına diqqət yetirir.

Açar sözlər: texnika, texnologiya, enerji, neft, yaşıl enerji, strategiya


Raiba Jafarova

Azerbaijan State Agrarian University

Doctor of Philosophy in Economics

[email protected]


National leader Haydar Aliyev and energy of Azerbaijan


Abstract

Before the national leader became the head of the country, the economy of the republic was in a state of crisis. Radical structural changes had to be made in the economy. H.Aliyev achieved serious qualitative changes in the republic's economy in a short period of time. The new oil strategy played a decisive role in strengthening national statehood. Effective and tireless activity serves to improve the healthy image of our Republic. Mr. Ilham Aliyev has managed to maintain the stable pace of development of Azerbaijan's economy. At the same time, it pays attention to the more dynamic development of the country. 

Keywords: technique, technology, energy, oil, green energy, strategy 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [384,91 Kb] (yüklənib: 31)


Baxış: 59
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]