DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/20-22

İnci Mehdizadə 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

magistrant 

[email protected]


SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN MAARİFÇİ GÖRÜŞLƏRİ


Xülasə

Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış və sevilən simalarından biridir. XIX əsrdə Azərbaycanın maarifçilik sahəsindəki  görüşlərinin formalaşmasında S.Ə.Şirvaninin böyük rolu olub. Yaradıcılığı boyu xalqının savadlanması, maariflənməsi uğrunda mübarizə aparıb. Maarifçilik fəlsəfəsi şairin əsas şuarı idi. Odur ki, şair ən kiçik həcimli əsərlərində belə bu məqama böyük önəm vermişdir. Təkcə maarifçilik deyil, əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaq da şair üçün prioritet məsələ idi.  Məqalədə Seyid Əzim Şirvaninin əsərləri bu nöqteti-nəzərdən araşdırılmış, yaradıcılığının maarifçilik və yüksək əxlaqi keyfiyyətlər  aşılamaq xüsusiyyəti aşkara çıxarılmışdır.

Açar sözlər: Seyid Əzim Şirvani, maarifçilik, tərbiyə, elm, mərifət, müdrik


Inji Mehdizade

Nakhchivan State University

master student

[email protected]


Educational views of Seyid Azim Shirvani


Abstract

Seyyid Azim Shirvani is one of well known and beloved figures of Azervaijan literature. S.A.Shirvani had a great role in the formation of Azerbaijan’s remarks in the field of enlightenment in the 19th century. Throughout his creativity he fought for the education and enlightenment of his people. Enlightenment philosophy was the main motto of the poet. Therefore, the poet gave great importance to this aspect even in his smallest works. Not only education but also instilling moral qualities was a priority for the poet. İn this article, the works of Seyyid Azim Shirvani are studied from this point of view and the characteristic of instilling enlightenment and high qualities of his creativity is revealed.

Keywords: Seyid Azim Shirvani, enlightenment, nurture, science, civility, wise

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [386,82 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 47
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]