DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/38-40

Xatirə Məmmədova

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected]


BEYNƏLXALQ TURİZM MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ


Xülasə

Beynəlxalq turizm münasibətlərinin tənzimlənməsi turizm sənayesində iştirak edən ölkələr və fərdlər arasında qarşılıqlı əlaqələri tənzimləyən siyasətlərin, müqavilələrin və qanunların yaradılmasını və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Turizm sahəsində həm inkişaf, həm də hüquqların təminatı üçün dövlətlərin öz beynelxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi vacib məqamlardan sayılır. Burada yalnız beynəlxalq normaların qəbul edilməsi əsas şərt deyil. Eyni zamanda, əsas rəhbər müddəaların milli hüquqa implementasiyasi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq turizm münasibətlərinin tənzimlənməsinin bəzi prinsipləri mövcuddur. İlk öncə prinsip sözünün mənasını nəzərdən keçirək. Prinsip dedikdə hər hansı sahədə rəhbər ideyalar, əsas istiqamətlər anlaşılır. 

Açar sözlər: beynəlxalq turizm, turizm, prinsip, turistlərin təhlükəsizliyi, davamlı turizm


Khatira Mammadova

Baku State University

master student

mammadovaxatire999@gmail.com


Principles of regulation of international tourism relations


Abstract

The regulation of international tourism relations involves the creation and implementation of policies, agreements and laws that regulate the interactions between countries and individuals involved in the tourism industry. In the field of tourism, it is important for states to fulfill their international obligations for both development and rights protection. Acceptance of international norms is not the main condition here. At the same time, the implementation of the main guiding provisions into national law is of great importance. There are some principles of regulation of international tourism relations. First, let's consider the meaning of the word principle. Principle means guiding ideas and main directions in any field.

Keywords: international tourism, tourism, principle, safety of tourists, sustainable tourism

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [389,02 Kb] (yüklənib: 39)


Baxış: 164
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]