DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/41-45

Khazar Musayev

Azerbaijan State Economic University

master student

[email protected]


THE ROLE OF INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT


Abstract

Industry plays an important role in the progress and improvement of the economy. The article talks about this importance of the industry. In the article, the appropriate classification of the industry in general was made. Besides, in the article, a comparative analysis of the article's progress trends in Azerbaijan was carried out. During the comparative analysis, a number of statistical data characterizing the progress indicators of the industry in our country were examined. In general, graphic description, tabular description, analysis, synthesis, comparative and statistical analysis methods were used in this research. In the end, the conclusion regarding the future prospects of the industries was mentioned.

Keywords: industry; role of industry; industry of Azerbaijan; tendency of industry; classification of industry


Xəzər Musayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


İqsitadi inkişafda sənayenin rolu


Xülasə

Sənaye sahəsi iqtisadiyyatın tərəqqisi və təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Məqalə sənayenin bu əhəmiyyətindən bəhs edir. Məqalədə ümumilikdə sənayenin müvafiq klassifikasiyası aparılmışdır. Bununla yanaşı, məqalədə Azərbaycanda məqalənin tərəqqisi tendensiyalarının müqayisəli analizi həyata keçirilmişdir. Müqayisəli analiz zamanı ölkəmizdə sənayenin tərəqqisi göstəricilərini səciyyələndirən bir sıra statistik məlumatlar araşdırılmışdır. Ümumilikdə bu tədqiqatda qrafik təsvir, cədvəl təsviri, analiz, sintez, müqayisəli və statistik təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Sonda sənaye sahələrinin gələcək perspektivləri ilə bağlı nəticə qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: sənaye; sənayenin rolu; Azərbaycan sənayesi; sənayenin tendensiyası; sənayenin təsnifatı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [473,16 Kb] (yüklənib: 35)


Baxış: 140
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]